•  In maart 2021 maken kinderen en adolescenten jonger dan 20 jaar 13% uit van de 71 miljoen coronavirusinfectie in 107 landen (62% van het totale aantal infecties wereldwijd) waar gegevens per leeftijd zijn uitgesplitst.
   
 • In de ontwikkelingslanden zal de kinderarmoede naar verwachting met ongeveer 15% toenemen. Naar verwachting zullen nog eens 140 miljoen kinderen extra in deze landen onder de armoedegrens leven.
   
 • Voor meer dan 168 miljoen leerlingen over de hele wereld zijn de scholen al bijna een jaar gesloten. Twee derde van de landen waar de scholen geheel of gedeeltelijk gesloten zijn, liggen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.
   
 • Ten minste 1 op de 3 leerlingen had geen toegang tot afstandsonderwijs toen hun school gesloten was.
   
 • Voor het einde van dit decennium zouden er naar schatting nog eens 10 miljoen kindhuwelijken kunnen plaatsvinden, waardoor de jarenlange vooruitgang tegen deze praktijk in gevaar zou komen.
   
 • Van de kinderen en jongeren leefde ten minste 1 op de 7 het grootste deel van de afgelopen 12 maanden onder een verplicht thuisblijfbeleid, met angst, depressie en isolement tot gevolg.
   
 • In november 2020 was meer dan tweederde van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren verstoord.
   
 • het aantal kinderen jonger dan vijf jaar dat aan acute ondervoeding lijdt was tegen november 2020 toegenomen tot bijna 54 miljoen  kinderen, een stijging met 14% die zich maandelijks kan vertalen in 10 000 extra sterfgevallen onder kinderen, vooral in Afrika beneden de Sahara en Zuid-Azië. Nu de voedingsdiensten voor kinderen en vrouwen met 40% zijn teruggelopen, zal de voedingssituatie er waarschijnlijk in vele andere opzichten op achteruit gaan.
   
 • In november 2020 liepen meer dan 94 miljoen mensen het risico niet volgens plan te worden ingeënt omdat de vaccinatiecampagnes tegen mazelen in 26 landen werden stopgezet.
   
 • Vanaf november 2020 kwamen vluchtelingen en asielzoekers in 59 landen niet in aanmerking voor COVID-19-gerelateerde sociale beschermingsmaatregelen door grenssluitingen en toenemende vreemdelingenhaat en uitsluiting.
   
 • Ongeveer 3 miljard mensen in de wereld beschikken thuis niet over sanitaire basisvoorzieningen om hun handen met water en zeep te wassen. In de minst ontwikkelde landen ontbreekt het driekwart van de bevolking, meer dan twee derde van de scholen en een kwart van de gezondheidsvoorzieningen aan de basisvoorzieningen voor een goede hygiëne die nodig zijn om de overdracht van COVID - 19 te beperken. Elke dag sterven gemiddeld 700 kinderen onder de vijf jaar aan ziekten die worden veroorzaakt door gebrek aan water, sanitaire voorzieningen en hygiëne.
"Kinderen moeten centraal staan bij de herstelinspanningen. Dit betekent dat scholen voorrang moeten krijgen bij heropeningsplannen, dat gezinnen sociale bescherming moeten krijgen, met inbegrip van financiële steun en dat de meest kwetsbare kinderen toegang moeten krijgen tot essentiële voorzieningen. Alleen dan kunnen we voorkomen dat deze generatie een verloren generatie wordt. "