Steeds meer mensen in Tigray lijden aan ondervoeding. Het conflict brak uit in november, op het moment dat de oogst moest worden binnengehaald – het inkomen voor een heel jaar. Bij velen werd het vee gestolen, maar ook meststoffen en vaccins voor hun dieren. Meer dan 5 miljoen mensen zijn op de vlucht, en kunnen ook nu hun land niet bewerken. 

We zien dan ook een alarmerende piek in ondervoeding en dat in een regio waar acute ondervoeding onder kinderen al een grote zorg was: door de coronacrisis en een sprinkhanenplaag nam de ondervoedingsgraad tussen 2019 en 2020 met een derde toe.

Kinderen krijgen ook niet de nodige zorgen omdat het merendeel van de gezondheidscentra niet meer operationeel zijn en vaccinatiecampagnes zijn stopgezet. 

Mobiele voedingsteams delen voedsel uit aan tienduizenden kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven, op plaatsen waar de nood het hoogst is. Kinderen onder de vijf jaar worden gecontroleerd op ondervoedingsverschijnselen en krijgen een levensreddende behandeling indien nodig. 

Ook zetten we mobiele gezondheidsposten op waar mensen terecht kunnen voor dringende zorgen en essentiële geneesmiddelen. 

Sinds januari 2021 bereikte UNICEF meer dan 2,9 miljoen kinderen en vrouwen met levensreddende therapeutische en preventieve voedingsdiensten en behandelden we meer dan 330.000 kinderen tegen ondervoeding.

Tot overmaat van ramp gaat de voedselcrisis gepaard met grote schade aan de waterinfrastructuur. Dit heeft geleid tot een extreme schaarste aan veilig drinkwater. Water- en rioleringssystemen die werken op generatoren en elektrische circuits zijn beschadigd en geplunderd. Daardoor drinken families onveilig water, wat de kinderen blootstelt aan dodelijke ziekten. 

Ook de situatie op vlak van sanitaire voorzieningen en hygiëne baart grote zorgen. Op vele plekken zijn de omstandigheden waar mensen worden opgevangen ondermaats. Kampen zijn overbevolkt, onhygiënisch en onveilig. Mannen, vrouwen en kinderen moeten vaak slaapplaatsen delen, of in de open lucht slapen. Vaak zijn er geen geen toiletten, douches of watervoorziening.

Dit vergroot het risico op uitbuiting van de kinderen en maakt het de mensen onmogelijk om zich te beschermen tegen COVD-19. De grote aantallen mensen op de vlucht zijn een tikkende tijdbom, vooral nu het regenseizoen nadert en er een ernstig risico bestaat op cholera en andere door water overgebrachte ziekten.

Scholen sloten eerst hun poorten door COVID-19 en vervolgens door het conflict. Dit betekent dat sinds maart 2020 naar schatting 1.4 miljoen kinderen in deze regio geen dag meer naar school zijn kunnen gaan. Vele scholen zijn vernield of geplunderd. Sommige bieden onderdak aan ontheemde gezinnen terwijl andere bezet zijn door gewapende groepen. 

"Ik ontmoette, Merhawit, een 16-jarig meisje. Ze vluchtte voor de gevechten in het westen van Tigray en - met haar broertje op de rug – liep ze 300 km. 300 km op kapotte teenslippers. Voor het conflict, was ze de beste van haar klas in fysica. Nu was ze op zoek naar voedsel en heeft ze al meer dan een jaar geen klaslokaal meer gezien." - James Elder, Regionaal Hoofd Communicatie van UNICEF voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika

Kinderen kunnen pas terug naar school als de veiligheid is teruggekeerd, scholen worden hersteld - het Ministerie van Onderwijs schat dat tot 25% van de scholen beschadigd is - en de honderdduizenden mensen die momenteel in schoolgebouwen schuilen een andere opvangplaats krijgen.

Onze prioriteit ligt op de heropening van scholen, maar ondertussen delen we schoolkits uit en werken we samen met lokale partners om tijdelijke leerruimtes te installeren voor vluchtelingen in de kampen en in gastgemeenschappen.

Kinderen zijn kwetsbaar en lopen een groter risico op seksueel geweld, vooral in de kampen. Sinds het begin van het jaar ving één door UNICEF gesteund kinderbeschermingscentrum per dag al gemiddeld drie slachtoffers op van seksueel en gendergerelateerd geweld. De wreedheid van deze traumatische aanvallen die ze beschrijven is onnoemelijk. 

Overlevenden van seksueel geweld krijgen medische hulp, psychosociale steun en dignity kits. Met de steun van onze partners zetten we 160 maatschappelijk werkers in om kwetsbare kinderen, die niet begeleid zijn of van hun familie gescheiden, te beschermen en psychosociale steun te geven.