Gaza is een kerkhof geworden voor duizenden kinderen. En toch zijn het niet alleen de bombardementen die levensbedreigend voor hen zijn. De meer dan een miljoen kinderen in Gaza hebben ook een gebrek aan water. De Gazastrook heeft geen beken, rivieren of andere betrouwbare waterbronnen en is daarom uitsluitend afhankelijk van zeewater. Speciale ontziltingsinstallaties, ondersteund door UNICEF, filteren het water. Door een gebrek aan brandstof en electriciteit werkt op dit moment geen van de zes installaties. 

Sinds 8 juli blijkt dat de beschikbaarheid en consumptive van water in de Gazastrook varieert van 2 tot 9 liter per inwoner, per dag. Volgens humanitaire normen is de minimale hoeveelheid water die nodig is in een noodsituatie 15 liter, waaronder water om te drinke, wassen en koken. Kinderen drinken zout of vervuild water, met nierproblemen, diarree en uitdroging tot gevolg. Tenzij de toegang tot schoon water wordt hersteld, zullen meer mensen, waaronder kinderen, ziek worden of sterven aan uitdroging of door water overgedragen ziekten.

Ongeveer een miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht, waarvan bijna de helft kinderen, en velen schuilen in overvolle opvangplaatsen met zeer beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen - omstandigheden die vooral gevaarlijk zijn voor jonge kinderen.

Het aanhoudende conflict in de Gazastrook stelt kinderen niet alleen bloot aan fysiek gevaar, maar ook aan onvoorstelbare emotionele en psychologische schade die nog generaties lang voelbaar zal zijn. Voor deze nachtmerrie begon hadden al 800.000 kinderen in Gaza, dat zijn 3 kinderen op 4, nood aan psychosociale hulp. 

Nesma, een UNICEF-collega, vertelde over haar vierjarige dochter Talia die ernstige symptomen van stress en angst vertoont. Ze trekt haar haren uit en krabt zichzelf tot bloedens toe. Maar op dit moment heeft ze niet de mogelijkheid om zich te bekommeren om haar mentale gezondheid. “Ik blijf tegen mezelf zeggen: “Nesma, zorg dat ze dit overleven. Eens dit allemaal voorbij is, kan ik op zoek naar mentale steun en medische zorg.”

Nog voor de escalatie van het geweld hadden al veel kinderen in Gaza te kampen met groeiachterstand en bloedarmoede door ondervoeding. De voorbije weken zijn voedsel en zuiver water ontzettend schaars geworden. Hierdoor wordt een golf van acute ondervoeding in de hand gewerkt. De situatie is bijzonder ernstig in de noordelijke Gazastrook, die al wekenlang bijna volledig is afgesneden van hulp. 

Zonder meer humanitaire hulp zal de voedingssituatie in de hele Gazastrook waarschijnlijk snel en op grote schaal blijven verslechteren. Nu het merendeel van de gezondheids-, water- en sanitaire voorzieningen ernstig is aangetast, is het van essentieel belang dat de voorzieningen die nog wel functioneren, worden beschermd en versterkt om de verspreiding van ziekten tegen te gaan en te voorkomen dat de ondervoeding verergert.

Medewerkers van UNICEF blijven ter plaatse om te voorzien in de eerste behoeften van kinderen. We leverden al medische benodigdheden en medicijnen aan ziekenhuizen, maar gezien het hoge aantal gewonden, raken ziekenhuisbedden en essentiële (anesthetische) medicijnen, snel op.  

Tijdens de humanitaire pauzes kan UNICEF zijn hulp opschalen. Op deze schaarse momenten verdeelt UNICEF essentiële noodvoorraden waaronder energierijke koekjes, therapeutische voeding, waterzuiveringstabletten, medisch materiaal, plastic dekzeilen, hygiënekits en kledingsets. Zonder een echt staakt-het-vuren en een veilige onbelemmerde humanitaire doorgang, kan UNICEF helaas niet ieder kind bereiken met de nodige hulp om deze crisis door te komen. 

"De situatie in de Gazastrook is een toenemende schandvlek op ons collectieve geweten. Het aantal doden en gewonden onder kinderen is gewoonweg onthutsend. Nog beangstigender is het feit dat, tenzij de spanningen afnemen en humanitaire hulp wordt toegelaten, waaronder voedsel, water, medische benodigdheden en brandstof, het dagelijkse dodental zal blijven stijgen."

UNICEF en zijn partners roepen op om de toegang tot water, medicijnen, gezondheidszorg en essentiële diensten te verbeteren. Sinds de escalatie van het conflict is slechts een beperkt aantal vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook binnengelaten. De levering van water, zelfs in beperkte hoeveelheden, redt levens. De humanitaire nood blijft echter immens. 

Niets kan het doden, verminken of ontvoeren van kinderen rechtvaardigen. Het gaat om een ernstige schending van het internationaal humanitair recht. We roepen alle partijen op om kinderen niet als doelwit te gebruiken en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun bescherming tijdens de vijandelijkheden te garanderen.

De ontvoering van kinderen door een partij betrokken in het conflict is een ernstige schending het internationaal humanitair recht. Het nemen van gijzelaars is onder alle omstandigheden verboden. UNICEF roept op tot de onmiddellijke en veilige vrijlating van alle gijzelaars.

Aanvallen op burgers en civiele infrastructuur, zoals ziekenhuizen, zijn onaanvaardbaar en moeten onmiddellijk stoppen. 

UNICEF blijft oproepen de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, de bescherming van de kinderen te waarborgen en ervoor te zorgen dat humanitaire hulp veilig en op tijd bij kinderen in nood kan worden gebracht.

Ieder kind, waar het zich ook bevindt en wie het ook is, moet worden beschermd.