Het UNICEF-rapport* roept op tot beëindiging van het conflict, dat bovenop een van de zwaarste humanitaire crises ter wereld komt. Volgens cijfers van de VN zijn er momenteel 5,2 miljoen mensen ontheemd in de DRC, meer dan in enig ander land, behalve Syrië. De helft van hen is in de afgelopen twaalf maanden ontheemd geraakt.

Ontheemde gezinnen leven in overbevolkte kampen zonder toegang tot schoon water, gezondheidszorg of andere basisvoorzieningen. Anderen worden opgevangen door arme lokale gemeenschappen. In de provincies die het zwaarst door het geweld zijn getroffen (Ituri, Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Tanganyika), lijden meer dan acht miljoen mensen aan acute voedselonzekerheid.

"De kinderen die ontheemd zijn kennen niets dan angst, armoede en geweld. De ene generatie na de andere kan zich alleen maar richten op overleven", zegt Edouard Beigbeder, UNICEF-vertegenwoordiger in de DRC. "We moeten onze inspanningen opvoeren om deze kinderen hoop op een betere toekomst te geven. »

Het rapport bevat getuigenissen van kinderen die door milities zijn gerekruteerd en die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en andere ernstige schendingen van hun rechten. In de eerste zes maanden van 2020 is het aantal overtredingen met 16 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

De hulp aan ontheemde bevolkingsgroepen is erg complex en wordt vaak gehinderd door onveilige situaties en een ontoereikende transportinfrastructuur.

Het programma om snel respons te bieden, dat door UNICEF wordt geleid in samenwerking met nationale ngo's, betekent een tijdelijke oplossing en heeft in 2020 aan bijna 500.000 mensen tentzeilen, kookgerei, jerrycans en andere essentiële goederen verstrekt.

"Deze nooddistributies zijn niet alleen bedoeld om de directe schok van de ontheemding op te vangen, maar maken ook deel uit van een geïntegreerde respons die tegemoet probeert te komen aan de bredere behoeften van gezinnen op het gebied van gezondheid, voeding, bescherming, WASH en onderwijs," legt Typhaine Gendron uit, UNICEF DRC Emergency Officer.

Veiligheid is een belangrijk punt van bezorgdheid van de UNICEF-teams en van lokale en internationale partners.

Volgens UNICEF tracht het Congolese leger de acties van de milities in te dammen en het gezag van de staat te herstellen, hoewel de situatie zeer onstabiel blijft. We herinneren eraan dat het van prioritair belang is voort te bouwen op deze bescheiden vooruitgang, en dat de internationale gemeenschap daarbij een cruciale rol te spelen heeft.

Toch lijkt de solidariteit met de DRC af te nemen. Momenteel doet UNICEF voor 2021 een humanitaire oproep voor 384,4 miljoen dollar, waarvan momenteel amper 11% gefinancierd is.
"Zonder een duurzame humanitaire respons zullen duizenden kinderen sterven aan ondervoeding of ziekte, en zullen mensen die ontheemd zijn geen toegang hebben tot de essentiële basisdiensten waarvan ze afhankelijk zijn", aldus Edouard Beigbeder.