Kinderen en moeders in Afghanistan zetten zich schrap voor een moeilijke winter. In het land wonen 40 miljoen mensen. Velen van hen leven in onherbergzame gebieden en krijgen te maken met extreme klimaatomstandigheden, zoals overstromingen, lawines, aardverschuivingen en droogte. In oktober 2023 werd de provincie Herat, in het westen van het land, getroffen door drie verwoestende aardbevingen.

Dit komt bovenop de al acute humanitaire situatie door armoede, droogte en conflicten. Op dit moment heeft 65 procent van de bevolking humanitaire hulp nodig. De situatie wordt nog hachelijker als temperaturen tot -33°C dalen. Voor velen is de winterhulp, die bestaat uit warme kleding, dekens en toegang tot medische zorg, levensreddend.

UNICEF heeft jouw steun nodig om voldoende wintervoorraden te bezorgen aan kinderen en families die buiten in tenten wonen – voordat de temperaturen onder het vriespunt zakken. De komende maanden willen we 1.500 dekzeilen, 850 dekens en 1.500 familiekits met warme kleren sturen. We zetten in op sociale bescherming door humanitaire ondersteuning in cash te voorzien voor 115.800 gezinnen, ondersteunen centra voor gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang tijdens de winter en voorzien in voedsel, drinkbaar water, hygiëneproducten, warme kleding, onderwijs, medische diensten en verwarming.

 

Door de aanhoudende oorlog in Oekraïne zijn miljoenen kinderen zonder voldoende bescherming overgeleverd aan de bijtende wind en vriestemperaturen. Honderdduizenden huizen en scholen zijn beschadigd of verwoest. Miljoenen kinderen hebben geen betrouwbare toegang tot stroom, verwarming en water. In de klaslokalen is het te koud om les te geven aan de leerlingen.

Afgelopen winter zorgde UNICEF voor de levering van stroomgeneratoren zodat verwarmingssystemen in scholen en ziekenhuizen konden blijven functioneren. Ook bereikten we honderdduizenden kinderen en hun verzorgers met winterkleding, dekens, kachels en elektrische boilers.

Voorbereidingen voor de winterhulp zijn ook dit jaar in volle gang. UNICEF bereidt zich voor om 125.000 kinderen te voorzien van warme winterkleding en 6.500 gezinnen van ondersteuning in cash. Ook blijven we ons inzetten om essentiële infrastructuur zoals watervoorzieningen en gezondheidszorg draaiende te houden. 

We leveren pompen, generatoren, mobiele waterzuiveringseenheden, isolatie- en reparatiemateriaal zoals lekdetectoren om te voorkomen dat watervoorzieningsnetwerken bevriezen.

In oktober deelden we 2.881 winterkledingpakketten uit in Mykolaivska, Odeska en Kharkivska. In totaal mikt UNICEF op 145.000 kinderen met winterkleding en financiële ondersteuning. We leverden ook materiaal om apparatuur te herstellen en voor het onderhoud van watervoorzieningssystemen in de regio's Volynska, Kyivska, Mykolaivska, Chernihivska en Zhytomyrska. Daarmee bereiken we in totaal 421.300 mensen.

Veel kinderen en gezinnen in Pakistan zijn nog niet hersteld van de monsteroverstromingen in de zomer van 2022. Ze leven in geïmproviseerde onderkomens die met niet meer dan een doek zijn bedekt. In bergachtige en hooggelegen gebieden heeft het gesneeuwd en zijn de temperaturen onder het vriespunt gedaald. Voor kinderen die al lijden aan ernstige acute ondervoeding of een luchtwegeninfectie hebben, is de bittere kou extra levensbedreigend. Om de komende winter door te komen hebben ze dringend hulp nodig. 
 

Afgelopen winter deelde UNICEF hulpgoederen uit aan 350.000 mensen in vijf regio's die door de overstromingen waren getroffen. De hulppakketten bestonden uit warme kleding voor baby's en kinderen, dekens, dekbedden, jassen, sjaals en wollen mutsen. Om de winterhulpplannen van UNICEF voor 2023 te financieren hebben we meer steun nodig.

Ondertussen blijft UNICEF inspanningen ondersteunen om levensnoodzakelijke systemen herop te bouwen en te versterken op vlak van gezondheidszorg, water, sanitaire voorzieningen en onderwijs). Daarbij ligt de focus op het klimaatbestendiger maken van deze systemen. 

Kinderen in Syrië zijn het slachtoffer van een van de meest complexe noodsituaties en leven al bijna 13 jaar in oorlog en geweld. Twee derde van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig door het geweld, de massale ontheemding, de economie die ineengestort is en de publieke infrastructuur die compleet verwoest is. 90 procent van de Syrische bevolking leeft in armoede. Ze hebben te kampen met voedselonzekerheid en torenhoge kosten voor hun levensonderhoud. Zeven miljoen kinderen hebben humanitaire hulp nodig.Strenge winters met vriestemperaturen en zware regenval maken het voor de kinderen in het land alleen maar moeilijker.

Gezinnen in de door oorlog geteisterde gebieden hebben niet de middelen om zich te beschermen tegen de kou. Velen verblijven nog steeds in geïmproviseerde tenten in overvolle vluchtelingenkampen, vooral in het noorden van het land in de tragische nasleep van de aardbeving van februari 2023.

UNICEF geeft eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen met een beperking en kinderen in sloppenwijken die hun ouders zijn verloren financiële ondersteuning om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, zoals voedsel en dringende medicijnen. Hiermee zullen we in totaal 72.500 gezinnen bereiken.In het noordwesten van Syrië zorgen we ook voor kachels en brandstof voor de verwarming van scholen en leerruimtes, herstellen ramen en isoleren klaslokalen zodat 120.000 kinderen naar school kunnen gaan.