De gezondheidsinfrastructuur in Jemen is gevaarlijk slecht uitgerust om deze noodsituatie het hoofd te bieden. Slechts de helft van de gezondheidsvoorzieningen functioneerde nog volledig voor de pandemie. Salarissen van gezondheidswerkers zijn al lang teruggeschroefd of werden niet meer uitbetaald.

De nog werkende faciliteiten worden nu ingezet om slachtoffers van COVID-19 te verzorgen, waardoor kinderen nog minder toegang hebben tot gezondheidszorg. In de ziekenhuizen ontbreekt het aan basisuitrusting zoals maskers en handschoenen, laat staan zuurstof en andere benodigdheden om COVID-19 te behandelen.

Het zijn niet alleen de gezondheidszorgfaciliteiten van het land die te lijden hebben onder de oorlog. Ook vele scholen zijn gesloten.

Vóór COVID-19 waren ongeveer 2 miljoen kinderen van school. Door de pandemie zijn scholen in het hele land gesloten, waardoor zo’n 7,8 miljoen kinderen geen toegang meer hebben tot onderwijs.

“De kinderen hebben geen toegang tot school, noch tot afstands- of online onderwijs. Heel wat kinderen in andere ontwikkelingslanden hebben hetzelfde probleem, maar in Jemen kunnen ze bovendien niet eens meer buiten spelen. Onlangs werden 12 kinderen het slachtoffer van een luchtaanval “, vertelt Beysolow Nyanti.

De situatie waarin deze kinderen zich bevinden is de nachtmerrie van iedere ouder. “Bijna 2 miljoen kinderen zijn ondervoed en kunnen geen behandeling krijgen omdat veel van de ziekenhuizen die nog werken worden ingezet om mensen met COVID-19 te behandelen,” zegt ze.

“Voor de kinderen is de situatie catastrofaal en extreem beangstigend, ” vertelt ze.

Naarmate het coronavirus zich verspreidt, lopen tienduizenden kinderen het risico aan ernstige acute ondervoeding te lijden. Het totale aantal ondervoede kinderen onder de vijf jaar kan oplopen tot 2,4 miljoen.

COVID-19 heeft een impact op het aanbod van voedsel op de markt, maar ook op de inkomsten en op de lonen van de Jemenieten. De maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te tomen hebben geleid tot logistieke vertragingen.

We werken de klok rond om COVID-19 terug te dringen door gezondheidsvoorzieningen en noodhulpdiensten te ondersteunen en essentieel hulpmateriaal te voorzien.

Vanwege de toename van het aantal gevallen van COVID-19 in Jemen charterde UNICEF een vliegtuig met levensreddend materiaal om de verspreiding van de ziekte in het door het conflict getroffen land te helpen indijken. Zo leverden we 80 tenten om quarantainecentra op te zetten en beschermend materiaal voor ten minste 1.600 gezondheidswerkers in eerstelijnsgezondheidscentra, ziekenhuizen en isolatie-eenheden in heel Jemen.

Ook blijven we de kinderen vaccineren en zorgen we ervoor dat ze drinkbaar water hebben. Zonder zuiver water lopen deze kinderen onmiddellijk risico op levensbedreigende ziekten, zoals malaria en cholera, en op COVID-19. Door ondervoeding is hun immuunsysteem immers gevaarlijk verzwakt.

Gezondheidswerkers ondersteund door UNICEF doorkruisen te voet het land om gezinnen te bereiken die door de aanhoudend gevechten zijn afgesneden van levensreddende gezondheidszorg.

Ze gaan huis-aan-huis om gezinnen te informeren over COVID-19 en mensen aan te moedigen om hun handen te wassen, elkaar niet meer de hand te schudden en drukke plaatsen te vermijden. Ook screenen ze kinderen op ondervoeding en verwijzen ze hen door indien nodig.