“Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward” is het allereerste gezamenlijke ILO-UNICEF-rapport over schattingen van kinderarbeid en maakt deel uit van een bredere inspanning van verschillende agentschappen om de vooruitgang naar doelstelling 8.7 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te meten en te monitoren. De schattingen zijn gebaseerd op de extrapolatie van gegevens uit 106 onderzoeken die meer dan 70 procent van de wereldbevolking van kinderen tussen 5 en 17 jaar bestrijken.