In Gaza is de humanitaire situatie meer dan kritiek: drinkwater en voedsel raken op, chaos en paniek nemen toe en vrachtwagens met hulpgoederen worden maar mondjesmaat toegelaten. 

Luchtaanvallen en bombardementen hebben ziekenhuizen en scholen verwoest. Minstens 80% van alle scholen en ruim 177.000 woningen zijn beschadigd of vernield. van de 36 ziekenhuizen in Gaza – die ook worden gebruikt als schuilplaats voor mensen die hun huizen zijn ontvlucht – functioneren niet langer. Alle aanvoerroutes zijn afgesneden. Kinderen en families in Gaza hebben bijna geen voedsel of water meer, ze hebben geen toegang meer tot medicijnen of ziekenhuizen en de brandstof raakt op. 

Brandstof is van het grootste belang voor het functioneren van essentiële faciliteiten zoals ziekenhuizen, ontziltingsinstallaties en waterpompstations. Op de neonatale intensive care afdelingen liggen meer dan 100 pasgeborenen, waarvan sommigen in couveuses liggen en afhankelijk zijn van mechanische beademing, waardoor een ononderbroken stroomvoorziening een kwestie van leven of dood is.

Gaza is een kerkhof geworden voor duizenden kinderen. En toch zijn het niet alleen de bombardementen die levensbedreigend voor hen zijn.  De meer dan een miljoen kinderen in Gaza hebben ook een gebrek aan water. 

De Gazastrook heeft geen beken, rivieren of andere betrouwbare waterbronnen en is daarom uitsluitend afhankelijk van zeewater. Speciale ontziltingsinstallaties, ondersteund door UNICEF, filteren het water. Door een gebrek aan brandstof en electriciteit werkt op dit moment geen van de zes installaties. 

De waterproductiecapaciteit ligt op 5% van het normale niveau en de 2,3 miljoen inwoners van Gaza moeten overleven met 3 liter water per persoon per dag.

Kinderen drinken zout of vervuild water, met nierproblemen, diarree en uitdroging tot gevolg. Tenzij de toegang tot schoon water wordt hersteld, zullen meer mensen, waaronder kinderen, ziek worden of sterven aan uitdroging of door water overgedragen ziekten.

Ongeveer een miljoen mensen zijn hun huizen ontvlucht, waarvan bijna de helft kinderen, en velen schuilen in overvolle opvangplaatsen met zeer beperkte toegang tot water en sanitaire voorzieningen - omstandigheden die vooral gevaarlijk zijn voor jonge kinderen.

Het aanhoudende conflict in de Gazastrook stelt kinderen niet alleen bloot aan fysiek gevaar, maar ook aan onvoorstelbare emotionele en psychologische schade die nog generaties lang voelbaar zal zijn. Voor deze nachtmerrie begon hadden al 800.000 kinderen in Gaza – dat zijn 3 kinderen op 4 – nood aan psychosociale hulp. 

Nesma, een UNICEF-collega, vertelde over haar vierjarige dochter Talia die ernstige symptomen van stress en angst vertoont. Ze trekt haar haren uit en krabt zichzelf tot bloedens toe. Maar op dit moment heeft ze niet de mogelijkheid om zich te bekommeren om haar mentale gezondheid. “Ik blijf tegen mezelf zeggen: “Nesma, zorg dat ze dit overleven. Eens dit allemaal voorbij is, kan ik op zoek naar mentale steun en medische zorg.”

Nog voor de escalatie van het geweld hadden al veel kinderen in Gaza te kampen met groeiachterstand en bloedarmoede door ondervoeding. De voorbije weken zijn voedsel en zuiver water ontzettend schaars geworden. Hierdoor wordt een golf van acute ondervoeding in de hand gewerkt. 
De situatie is bijzonder ernstig in de noordelijke Gazastrook, die al wekenlang bijna volledig is afgesneden van hulp. 

Uit voedingsonderzoeken uitgevoerd in opvang- en gezondheidscentra blijkt dat 15,6 procent – oftewel 1 op de 6 kinderen onder de 2 jaaracuut ondervoed is. 3 procent van de jonge kinderen kampt er met de meest levensbedreigende vorm van ondervoeding, waardoor ze het grootste risico lopen op medische complicaties en overlijden.
Uit vergelijkbare onderzoeken in de zuidelijke Gazastrook, in Rafah, waar meer hulp beschikbaar is, blijkt dat 5 procent van de kinderen onder de twee jaar acuut ondervoed is.

Zonder meer humanitaire hulp zal de voedingssituatie in de hele Gazastrook waarschijnlijk snel en op grote schaal blijven verslechteren. Nu het merendeel van de gezondheids-, water- en sanitaire voorzieningen ernstig is aangetast, is het van essentieel belang dat de voorzieningen die nog wel functioneren, worden beschermd en versterkt om de verspreiding van ziekten tegen te gaan en te voorkomen dat de ondervoeding verergert.

Medewerkers van UNICEF blijven ter plaatse om te voorzien in de eerste behoeften van kinderen. Net als de bevolking van Gaza, werden ook onze collega's gevraagd de stad te verlaten, maar we blijven in het zuiden van de Gazastrook om kinderen verder te helpen, met onder andere medische benodigdheden, hygiënekits en brandstof.

UNICEF blijft zich inzetten om de toegang tot zuiver water tijdelijk te herstellen voor 1.326 miljoen mensen in Deir Al Balah, Khan Younis, Rafah en Noord-Gaza, waaronder meer dan 670.000 kinderen, door brandstof en waterzuiveringsmateriaal aan te leveren.

We leverden al medische benodigdheden en medicijnen aan ziekenhuizen, maar gezien het hoge aantal gewonden, raken ziekenhuisbedden en essentiële (anesthetische) medicijnen, snel op. 

Verder voorzag UNICEF ondersteuning in cash om meer dan 450.000 mensen, van wie de helft kinderen, te helpen water en voedsel te kopen, we organiseren dagelijks activiteiten voor ontheemde kinderen en voorzien psychosociale ondersteuning. Ook werken we samen met partners om de gezondheidszorg in zowel het noorden als het zuiden van Gaza te ondersteunen.

"De situatie in de Gazastrook is een toenemende schandvlek op ons collectieve geweten. Het aantal doden en gewonden onder kinderen is gewoonweg onthutsend. Nog beangstigender is het feit dat, tenzij de spanningen afnemen en humanitaire hulp wordt toegelaten, waaronder voedsel, water, medische benodigdheden en brandstof, het dagelijkse dodental zal blijven stijgen."

UNICEF en partners dringen aan op meer toegang om dringend water, medicijnen, gezondheidszorg en essentiële diensten te kunnen leveren

Sinds de escalatie van het conflict op 7 oktober mag maar een beperkt aantal vrachtwagens met humanitaire hulp de Gazastrook in. De tekorten in Gaza leiden tot paniek en chaos onder de bevolking.  

De levering van water in beperkte hoeveelheden redt levens, maar de noden zijn immens - niet alleen op het vlak water, maar ook van voedsel, brandstof, medicijnen en essentiële goederen en diensten. Als we geen regelmatige aanvoer van humanitaire hulp kunnen garanderen, is de dreiging van mogelijk dodelijke epidemieën zeer reëel.

UNICEF gaat door met het aanleveren van extra noodvoorraden in Egypte en blijft aandringen op veilige, duurzame humanitaire toegang om levensreddende hulp te kunnen bieden aan kinderen in nood. Humanitaire hulpgoederen moeten kinderen en families in nood veilig kunnen bereiken, waar ze zich ook bevinden, in overeenstemming met het humanitair oorlogsrecht.

Niets kan het doden, verminken of ontvoeren van kinderen rechtvaardigen. Het gaat om een ernstige schending van het internationaal humanitair recht. We roepen alle partijen op om kinderen niet als doelwit te gebruiken en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om hun bescherming tijdens de vijandelijkheden te garanderen.

De ontvoering van kinderen door een partij betrokken in het conflict is een ernstige schending het internationaal humanitair recht. Het nemen van gijzelaars is onder alle omstandigheden verboden. UNICEF roept op tot de onmiddellijke en veilige vrijlating van alle gijzelaars.

Aanvallen op burgers en civiele infrastructuur, zoals ziekenhuizen, zijn onaanvaardbaar en moeten onmiddellijk stoppen. 

UNICEF blijft oproepen de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, de bescherming van de kinderen te waarborgen en ervoor te zorgen dat humanitaire hulp veilig en op tijd bij kinderen in nood kan worden gebracht.

Ieder kind, waar het zich ook bevindt en wie het ook is, moet worden beschermd.