Samen met UNHCR en andere partners mobiliseren we ons voor kwetsbare kinderen en gezinnen die het land zijn ontvlucht om te ontsnappen aan het geweld en die onderweg zijn naar Polen, Roemenië, Moldavië en andere buurlanden. 

Ze hebben basisvoorzieningen nodig zoals onderdak, voedsel en zuiver water. Getraumatiseerd door het geweld dat ze overal om zich heen zien, hebben ze ook dringend behoefte aan psychosociale zorg, 

Om cruciale ondersteuning en dringende basisdiensten te leveren aan kwetsbare gezinnen, zetten we zogenaamde "Blue Dots" op, veilige ruimtes langs doorgangsroutes waar kinderen en gezinnen toegang hebben tot verschillende diensten.   

De 'Blue Dot'-centra worden in nauwe samenwerking met nationale en lokale autoriteiten, en in samenwerking met UNHCR en andere partners opgezet bij grensovergangen en andere strategische locaties. 

De eerste Blue Dot-hubs werden in februari 2016 gelanceerd in Europa en boden ondersteuning aan gezinnen toen meer dan een miljoen mensen op de vlucht waren voor conflicten of instabiliteit in landen als Syrië, Afghanistan en Irak, de Middellandse Zee overstaken naar Europa.

 • Een informatiebalie waar gezinnen informatie krijgen over de beschikbare ondersteuning en diensten en elementaire juridische bijstand voor gezinnen op de vlucht.  
   
 • Kindvriendelijke ruimten, waar kinderen kunnen uitrusten en spelen. Ze kunnen deelnemen aan activiteiten en psychosociale steun krijgen van opgeleid personeel. Er zijn aparte ruimten en activiteiten voorzien aangepast aan verschillende leeftijden.
   
 • Via gezinsherenigingsdiensten kunnen we niet-begeleide en van hun familie gescheiden kinderen opsporen en hun bescherming garanderen. Ook verstrekken we informatie over het best kan worden voorkomen dat gezinnen tijdens de tocht van elkaar worden gescheiden.
   
 • Speciale ruimtes voor moeders en baby’s of peuters waar vrouwen borstvoeding kunnen geven en hun kind kunnen verschonen in een privéruimte, met toegang tot veilig drinkwater en mengbekers voor flesvoeding en orale rehydratiezouten.
   
 • Counseling en psychosociale ondersteuning voor zowel kinderen als ouders of verzorgers die door hun ervaringen met aanzienlijke trauma's en stress te maken kunnen hebben. Psychologen, maatschappelijk werkers en opgeleide professionals staan klaar om kinderen te identificeren, vooral niet-begeleide of van hun familie gescheiden kinderen, die verdere deskundige steun nodig kunnen hebben.
   
 • We verwijzen indien nodig door naar maatschappelijk werkers  en gezondheidsdiensten voor gevallen van geweld of gezondheidsproblemen en andere omstandigheden die gespecialiseerde steun vereisen.
   
 • Veilige slaapplaatsen waar mensen met specifieke behoeften korte tijd kunnen uitrusten of kunnen worden doorverwezen naar noodopvang voor langere duur.
   
 • Noodvoorraden zoals kleding, hygiënische artikelen en dekens voor zeer kwetsbare kinderen en vrouwen, zoals alleenstaande moeders, niet-begeleide kinderen, kinderen met een beperking, of kinderen die ziek zijn.

Er zullen 26 Blue Dots worden opgezet- in Moldavië, Roemenië, Wit-Rusland, Slowakije, Polen, Hongarije en de Tsjechische Republiek. Per locatie kunnen dagelijks 3.000 tot 5.000 mensen geholpen worden.