De Wereldgezondheidsorganisatie wijst er tevens op dat vandaag al 88% van de ziektelast die het gevolg is van klimaatverandering, wordt gedragen door kinderen jonger dan 5.  Door extreme hitte, cyclonen of overstromingen kwamen op heel wat plaatsen wereldwijd ook het afgelopen jaar opnieuw o.a. het recht op gezondheid, onderwijs, voedsel, veilig water en bescherming van vele duizenden kinderen onder druk te staan. 

Ook kinderen in België blijven niet gespaard. Tegen 2050 krijgen alle kinderen te maken met langere, intensere en meer frequente hittegolven. Recent is opnieuw duidelijk geworden dat extreme regenval vaker voorkomt dan verwacht.  De slechte luchtkwaliteit in België blijft één van de grootste uitdagingen voor het recht op gezondheid van kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar voor luchtvervuiling door hun snellere ademhaling en mindere weerstand.

Vandaag komen verschillende generaties op voor de rechten van kinderen. Ouders, grootouders én kinderen en jongeren vragen een degelijk rechtvaardig klimaatbeleid wereldwijd. De klimaatcrisis is ook een kinderrechtencrisis. De kinderen zien de impact ervan op hun toekomst en toekomstige generaties kinderen. Sommige kinderen hebben klimaatstress. Het is belangrijk dat naast wereldleiders ook kinderen gehoord worden.

In haar laatste Algemene Commentaar benadrukte ook het VN-Kinderrechtencomité, het comité dat toeziet op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag, hoe de realisatie van kinderrechten onder druk staat door vervuiling van het leefmilieu, de biodiversiteitscrisis en klimaatverandering. Ook het Kinderrechtencommissariaat schreef hierover afgelopen jaar een uitgebreid advies met duidelijke aanbevelingen.

België ratificeerde het VN-Kinderrechtenverdrag en is zo ook verplicht de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité op te nemen en toe te passen. 

Tijdens de vorige klimaatonderhandelingen op de COP 27 in Sharm-el-Sheikh ondertekende België als één van de eerste landen de verklaring rond kinderen, jongeren en klimaatactie, waarin het verschillende beloftes opnam. Als kinderrechtenorganisaties vragen we België om deze nu ook om te buigen in concrete acties, niet in het minst door bij te dragen aan succesvolle onderhandelingen.

Terwijl kinderen het minst verantwoordelijk zijn voor deze uitdagingen, dragen zij en de toekomstige generaties wel de meeste gevolgen.  En de kinderen en jongeren weten dit maar al te goed. Vorige maand nog kwamen meer dan 100 kinderen, van 19 verschillende scholen en organisaties, samen in Brussel om over het klimaat met experten in gesprek te gaan. De meest gehoorde opmerking was: “luister naar ons!”

Kinderen hebben ook iets te zeggen! Wij moeten nog lang op deze planeet leven, langer dan de volwassen van nu. Wij willen een mooie en veilige toekomst!
De klimaatverandering vormt een ernstige dreiging voor toekomstige generaties. De vele negatieve gevolgen voor de gezondheid van onze kinderen moet een katalysator zijn voor regeringen om dringend te investeren in de nodige maatregelen om gemeenschappen voor te bereiden en kinderen te beschermen. We beschikken over de middelen en de kennis om te reageren, maar we handelen veel te langzaam. We moeten de druk blijven opvoeren en de stem van de kinderen en jongeren kracht bijzetten. Hun toekomst hangt af van de maatregelen die wij nu nemen.

De COP28 klimaattop in Dubai is een kans voor de wereld om zich te verenigen en dit cruciale moment aan te grijpen en de hoop en eisen van kinderen en jongeren in vervulling te laten gaan. Wereldleiders moeten tijdens de COP28 kritieke stappen nemen voor het garanderen van een duurzame toekomst voor ieder kind. Hierbij moet er extra aandacht gaan naar het beschermen van essentiële sociale diensten voor kinderen en een volledige uitfasering van fossiele brandstoffen, zo snel als mogelijk. 

Als kinderrechtenorganisaties kunnen we moeilijk tevreden zijn met het net ingediende Belgische klimaatplan. Voor de toekomstige generaties is er geen tijd voor te lage ambities of onduidelijkheid over hoe de afgesproken doelen te halen. Het is voor de realisatie van kinderrechten niet langer een optie om de hete aardappel door te schuiven.

Ondertekenaars :  
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) - KIReCO – KiYO - Plan International België - UNICEF België 

Ter info: de Kinderrechtenorganisaties verzamelen  op zondag 3/12 aan de Pol Bury fontein in Brussel, samen met andere jongerengroepen en de grootouders voor het klimaat. Vertrek voorzien om 13u, verzamelen vanaf 12u30.