“Ondanks de geboekte vooruitgang op het gebied van gezondheid sterven elke dag bijna 2000 kinderen jonger dan vijf jaar aan de gevolgen van luchtvervuiling. De wereldwijde urgentie is onmiskenbaar. Het is noodzakelijk dat overheden en bedrijven deze schattingen en lokaal beschikbare gegevens in overweging nemen en gebruiken om zinvolle, kindgerichte maatregelen te nemen om luchtvervuiling te verminderen en de gezondheid van kinderen te beschermen,” zegt Kitty van der Heijden, adjunct-directeur van UNICEF. 
Luchtvervuiling en klimaatverandering

 

Luchtvervuiling en klimaatverandering

Uitstoot heeft niet alleen gevolgen op de gezondheid van mensen, maar draagt ook bij aan de broeikasgassen die de planeet opwarmen. Volgens voorspellingen kunnen regio’s met hoge niveaus van stikstofdioxide (NO2) hogere ozonniveaus verwachten, met nog grotere gezondheidseffecten tot gevolg. 

Voor het eerst bevat het rapport van dit jaar de blootstellingsniveaus en gerelateerde gezondheidseffecten van stikstofdioxide (NO2), inclusief de impact van blootstelling aan NO2 op de ontwikkeling van kinderen. Uitlaatgassen van het verkeer zijn een belangrijke bron van NO2, wat betekent dat dichtbevolkte stedelijke gebieden, met name in landen met een hoog inkomen, vaak de hoogste niveaus van blootstelling aan NO2 en gezondheidsproblemen zien. “Dit nieuwe rapport biedt een grimmige herinnering aan de aanzienlijke gevolgen die luchtvervuiling heeft voor de menselijke gezondheid, met veel te veel last die wordt gedragen door jonge kinderen, oudere bevolkingsgroepen en lage- en middeninkomenslanden”, zegt Dr. Pallavi Pant, hoofd Global Health van HEI. “Dit geeft duidelijk aan dat steden en landen luchtkwaliteit en luchtvervuiling als risicofactoren moeten beschouwen bij het ontwikkelen van gezondheidsbeleid en andere programma’s voor de preventie en beheersing van niet-overdraagbare ziekten.”

 

Goed nieuws

Het SoGA-rapport brengt echter ook goed nieuws. Sinds 2000 is het sterftecijfer onder kinderen onder de vijf jaar met 53% gedaald. Dit is grotendeels te danken aan verbeterde toegang tot zuivere energie om te koken, betere gezondheidszorg, betere voeding en een groter bewustzijn van de schadelijke gevolgen van huishoudelijke luchtvervuiling. In regio’s zoals Afrika, Latijns-Amerika en Azië zijn maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen omvatten het installeren van netwerken voor de monitoring van luchtverontreiniging, het invoeren van strengere luchtkwaliteitsnormen en het bevorderen van hybride of elektrische voertuigen. Deze inspanningen hebben tastbare positieve gevolgen voor zowel de luchtkwaliteit als de volksgezondheid.