Een aantal van de thema's uit ons memorandum worden hieronder overgenomen en verder uitgewerkt :