In samenwerking met de overheid in Sierra Leone en met de financiële steun van de EU, herstellen we bestaande ziekenhuizen en bouwen we nieuwe gezondheidscentra zodat jonge moeders de nodige medische zorgen krijgen.

We zetten vooral in op de herstelling en uitbreiding van kraam- en kinderafdelingen, van lokalen voor de gezondheidsteams en medische opslagplaatsen, stromend water op al deze afdelingen, sanitaire voorzieningen en de installatie van zonnepanelen.

Daardoor kunnen we kwaliteitsvolle zorg garanderen voor moeders en baby’s en betere omstandigheden voor de gezondheidswerkers.

Omdat gebouwen en apparatuur alleen geen levens redden, maakt het project deel uit van een bredere investering in de gezondheidssector. Zo investeren we ook in de opleiding van gezondheidswerkers en in het bestuur van de gezondheidszorg, en ondersteunen we het initiatief van de overheid om gratis gezondheidszorg te voorzien.

Het gezondheidscentrum in Konsho is een mooi voorbeeld van dit herstel- en vernieuwingsproject. Toen het centrum werd opgezet in 2012, was er geen stromend water of fatsoenlijke medische apparatuur. Ook was de ruimte beperkt om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Zainab Tity Sawaneh, een verpleegster, herinnert het zich als de dag van gisteren:
"We hadden maar één bevallingstafel. Als we meerdere bevallingen tegelijk hadden, moesten sommige vrouwen hun baby ter wereld brengen op matten of doeken op de vloer. Dit was niet alleen ongemakkelijk voor hen en voor ons, maar ook enorm gevaarlijk voor infecties. Meer dan eens hebben we 's nachts vrouwen geholpen bij de bevalling bij het licht van onze smartphones, omdat er geen elektriciteit was."

Vandaag hebben de verpleegsters, de patiënten en de familieleden die hen begeleiden toegang tot kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg. Het centrum staat nu paraat voor 3.000 mensen uit 13 dorpen. Er is een nieuwe kraamafdeling, een isolatie-eenheid, een technische ruimte voor de generatoren, een verbrandingsoven, een sanitaire ruimte en ruimere lokalen voor het personeel. En natuurlijk alle benodigdheden (medicijnen, vaccins en uitrusting) die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het centrum.

In minder dan zes jaar tijd is het moedersterftecijfer gedaald van 1.300 tot 1.000 per 100.000 geboorten. Ons doel is dit cijfer tegen 2030 terug te brengen tot minder dan 70 sterfgevallen per 100.000 geboorten. 

Haja Jingeteh houdt haar kind in de armen in de wachtzaal van de nieuwe kraamafdeling van het Konsho Health Centre. "Ik heb er alle vertrouwen in als ik naar hier kom," zegt Haja. "Ik voel me veilig omdat ik weet dat mijn baby in goede handen is als ik op controle kom. Ik ben ook niet bang meer om te bevallen van deze baby, "  zegt ze, terwijl ze glimlachend naar haar buik wijst.