•    Het stoppen van aanvallen op burgergebieden en essentiële infrastructuur waarvan kinderen afhankelijk zijn, zoals scholen, ziekenhuizen, energie-, water- en sanitaire systemen.
•    Respect voor humanitaire principes, internationaal humanitair recht en mensenrechten, in het bijzonder om ernstige schendingen tegen kinderen te beëindigen en te voorkomen.
•    Kindgericht herstel in Oekraïne, waarbij de actieve participatie van kinderen en jongeren wordt benadrukt en aangemoedigd.

We roepen alle partijen op om burgers en civiele infrastructuur te beschermen en zich te houden aan wettelijke en morele verplichtingen om kinderen en de infrastructuur waarvan ze afhankelijk zijn te beschermen, ongeacht hun locatie. Kinderen en hun families hebben rust nodig