• Een versnelling van de inspanningen van de internationale gemeenschap om burgers te beschermen, de openbare orde te herstellen en de stroom van humanitaire hulpverleners en levensnoodzakelijke goederen te garanderen.
  • Meer geld om tegemoetkoming te voorzien voor mensen in kwetsbare situaties en ervoor te zorgen dat de hulp de getroffen bevolking zo snel mogelijk bereikt.
  • Bescherming van scholen, ziekenhuizen en andere essentiële infrastructuur waarvan kinderen afhankelijk zijn, en van humanitaire ruimten.