Ik was vreselijk bang toen ik de geweerschoten hoorde. Iedereen sloeg op de vlucht. Nu wonen we in Chiffra. Normaal mag ik naar de vierde klas, maar ik weet niet wanneer ik terug naar school kan. Als ik aan mijn schooltijd denk, lijkt het net een droom. Ik wil later heel graag wetenschapper worden, maar op dit moment woon ik in een klaslokaal in plaats van er les te krijgen. Er liggen matrassen in plaats van lessenaars en stoelen. Toen het conflict uitbrak, regende het kogels op ons huis. Een buurman werd geraakt en stierf. We waren bij onze grootouders op dat moment en we vluchtten voor ons leven, zonder ons mama. Ik denk voortdurend aan haar en ben vreselijk ongerust. Ik weet niet of we haar ooit gaan terugzien.

Terug naar school met het BETE-programma van UNICEF

Met het BETE-programma ondersteunt UNICEF kinderen tussen 6 en 18 jaar die die niet meer naar school gaan en het slachtoffer zijn of dreigen te worden van geweld, uitbuiting en verwaarlozing. Daarvoor voorzien we zowel tijdelijke ruimten voor scholen, zoals tenten, maar we zoeken ook alternatieve onderkomens voor ontheemde kinderen en gezinnen. 

Via het programma krijgen de kinderen tegelijkertijd onderwijs, bescherming gezondheidszorg, psychologische ondersteuning, traumaverwerking en juridische bijstand.

Onderwijs in noodsituaties

Voor kinderen in noodsituaties gaat onderwijs over meer dan om het recht om te leren. Scholen beschermen kinderen tegen de gevaren om hen heen - zoals misbruik, uitbuiting en rekrutering in gewapende groeperingen. Kinderen krijgen er soms hun enige maaltijd van de dag water, gezondheidszorg en hygiënische voorzieningen. Ze krijger er psychosociale ondersteuning, waardoor ze opnieuw stabiliteit en structuur krijgen en beter kunnen omgaan met de trauma's waarmee ze elke dag te maken krijgen.