De komende dagen zullen evaluaties verder uitwijzen wat de precieze noden zijn, maar vast staat dat kinderen en gezinnen dringend nood hebben aan onderdak, veilig drinkwater en gezondheidszorg. Ook is ondersteuning nodig op vlak van kinderbescherming, om kinderen die gescheiden zijn van hun familie op te sporen en met hen te herenigen. Ook psychosociale hulp om kinderen en hun families te helpen de traumatische ervaringen te verwerken, is onontbeerlijk.

Op middellange termijn moeten ziekenhuizen en scholen worden hersteld, alternatieve opvangplaatsen vinden voor ontheemde mensen die in scholen verbleven en water- en sanitaire systemen gerepareerd. Belangrijk is ook door water overgebrachte ziekten te voorkomen. Doordat de watervoorziening is onderbroken, neemt de kans op uitbraken van diarree en cholera, maar ook op uitdroging en ondervoeding aanzienlijk toe. 

De gevolgen van overstromingen zijn vaak dodelijker voor kinderen dan de extreme weersomstandigheden zelf, zoals uitbraken van ziekten, gebrek aan veilig drinkwater en ondervoeding. Er is het gevaar dat hun onderwijs wordt verstoord en en kinderen die hun ouders verliezen of van hun familie worden gescheiden lopen een groter risico op geweld en uitbuiting. 

Onder leiding van de overheid zijn reddingsteams aan het werk om slachtoffers op te sporen. 

UNICEF is in het land sinds 1957 en heeft het noodhulpprogramma geactiveerd om de bevolking te ondersteunen op vlak van gezondheidszorg, hygiëne, onderwijs en sociale bescherming in nauwe samenwerking met de overheid. 

Via onze partner Libya Red Crescent leverden we al benodigdheden die het meest dringend zijn in een noodsituatie van deze omvang, zoals 1.100 hygiënekits, essentieel medisch materiaal voor 15.000 mensen en kledingpakketten voor 500 kinderen. 

UNICEF leverde 100.000 chloorwaterzuiveringstabletten om het risico op door onzuiver water overgebrachte ziekten tegen te gaan. Ook zijn levensreddende vaccins en voedingshulp onderweg voor kinderen die ontheemd zijn.