Overal waar je kijkt is er water. Het stilstaande overstromingswater, dat nog maanden kan blijven staan, brengt ook nieuwe gevaren met zich mee. Door water overgebrachte ziekten, slangen en schorpioenen vormen een bijkomende bedreiging voor families die al bijna alles hebben verloren. 

Miljoenen mensen slapen in tijdelijke onderkomens of in de open lucht in de buurt van het stilstaande water. Ze drinken uit noodzaak het vervuilde water en doen hun behoefte in de open lucht, waardoor er ziekten uitbreken zoals cholera. Ook hebben steeds meer mensen te kampen met huid- en ademhalingsziekten. Ook muggen gedijen in het stilstaande water en zwermen rond de vele dakloze families die geen muskiettennetten hebben om zich te beschermen. Mensen hebben schrik voor ziekten als dengue en malaria, die door muggen worden overgebracht. 

Om gezinnen toegang te geven tot veilig water, voeren we drinkbaar water aan met watertrucks, installeren we waterzuiveringsinstallaties en herstellen we, waar mogelijk, beschadigde waterinfrastructuur. UNICEF voorziet ook duizenden mensen van hygiënekits en waterzuiveringstabletten. 

Tot nu toe konden we al 2.000.000 mensen bereiken met veilig water om te drinken, koken en voor persoonlijke hygiëne. 

De regio’s die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen, behoren tot de meest kwetsbare in Pakistan. Al voor de overstromingen was het een van de gebieden met de hoogste percentages aan kinderen die aan chronische en acute ondervoeding lijden. Deze aantallen stijgen op dit moment schrikbarend door het gebrek aan drinkbaar water en voedsel. Overal zie je ondervoede kinderen die vechten tegen diarree en malaria, terwijl moeders te uitgeput of ziek zijn om borstvoeding te geven. 

UNICEF versterkte zijn lopende voedingsprogramma's in de getroffen provincies en nam ook nieuwe initiatieven. Zo zetten we ambulante therapeutische voedingsprogramma's op waarmee we duizenden kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven bereiken.

In de getroffen districten zet UNICEF ook mobiele gezondheidsteams in. Deze doen iedere dag een andere locatie aan om vrouwen en kinderen dringende medische hulp en voedingsondersteuning te geven, vaccinaties toe te dienen en malariatests uit te voeren. 

In het kader van het voedingsprogramma werden tot nu in totaal al 18.166 ernstig verzwakte kinderen (10.018 meisjes en 8.148 jongens) opgenomen voor een behandeling.

Bijna 18.000 scholen in het hele land zijn door de overstromingen beschadigd of vernield waardoor veel kinderen niet naar school kunnen gaan, en dat terwijl Pakistan tijdens de pandemie ook al een van de langste schoolsluitingen ter wereld had. Door de schade aan elektriciteitskabels en de internetverbinding is ook leren op afstand bijna niet mogelijk.

Bij lange afwezigheid is de kans groter dat kinderen niet meer terugkeren naar school en bijvoorbeeld gedwongen worden tot kinderarbeid en kindhuwelijken of aan andere vormen van uitbuiting en misbruik. 

Om ervoor te zorgen dat het leven weer wat terugkeert naar het normale en ze hun onderwijs weer kunnen oppikken, hebben we in de zwaarst getroffen gebieden tijdelijke leerruimtes opgezet. Omdat veel kinderen de afgelopen tijd heel wat ingrijpende dingen hebben meegemaakt, traint UNICEF leraren om ook psychologisch hulp te bieden aan kinderen. Verder helpt UNICEF scholen om zich voor te bereiden op heropening.  

Veel kinderen zijn in shock door het verlies van familieleden, hun huis en hun persoonlijke spullen. Daar komt nog bovenop dat ze blootstaan aan een verhoogd risico op fysiek en seksueel misbruik, kinderarbeid en kindhuwelijken. De nood aan kinderbeschermingsdiensten is dan ook hoog. 

Doordat miljoenen mensen ontheemd zijn, is een van UNICEF’s prioriteiten ervoor te zorgen dat kinderen die van hun ouders of verzorgers zijn gescheiden, worden geïdentificeerd, beschermd en herenigd met hun familie. We helpen verloren of beschadigde documenten, zoals geboorteakten, te hernieuwen. Ook zetten we ons in om informatie te verstrekken over de risico’s op vlak van kinderbescherming en psychosociale steun aan kinderen en hun verzorgers. 

Meisjes en jongens in Pakistan betalen de hoogste prijs voor deze klimaatramp. Terwijl we ons vandaag inzetten om de dringendste noden te verzachten, kijken we ook vooruit naar de komende maanden en jaren om het leven van deze kinderen weer op het goede spoor te zetten.