De regio’s die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen, behoren tot de meest kwetsbare in Pakistan. Al voor de overstromingsramp leden kinderen in deze gebieden aan ondervoeding en hadden ze onvoldoende toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Velen van hen gingen al niet naar school. 

Nu zijn er berichten over aanzienlijke schade aan de onderwijsinfrastructuur: 17 566 scholen werden beschadigd of vernield, waardoor het onderwijs nog meer in gevaar komt. Na de sluiting van scholen in de afgelopen twee jaar lopen kinderen opnieuw het risico dat hun leerproces verder wordt verstoord, in gebieden waar een derde van de meisjes en jongens vóór de crisis al niet meer naar school ging

40% van de kinderen had al vóór de overstromingen te kampen met groeiachterstand, veroorzaakt door chronische ondervoeding. Verwacht wordt dat de gevaarlijke humanitaire situatie in de komende dagen en weken nog zal verslechteren naarmate de zware regens aanhouden in de regio's die al onder water staan.  

Volgens de UNICEF-index van klimaatrisico's voor kinderen (CCRI) is Pakistan een bekende 'klimaathotspot' en een land waar kinderen een ‘extreem hoog risico' lopen door de gevolgen van klimaatverandering. Pakistan staat op de 14e plaats van de 163 landen en regio's op de CCRI-ranglijst, waardoor het in de index in de categorie 'Extreem hoog risico' valt.

Kinderen in landen met een "extreem hoog risico" worden geconfronteerd met een dodelijke combinatie van blootstelling aan meervoudige klimaat- en milieuschokken in combinatie met een hoge mate van onderliggende kwetsbaarheid van kinderen, als gevolg van ontoereikende essentiële diensten, zoals water en sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs.

De UNICEF-teams die al ter plaatse waren in Pakistan hebben de hulpverlening verder uitgebreid. Ondanks de moeilijke bereikbaarheid, verdeelden we al voor 1 miljoen dollar aan levensreddende humanitaire hulpgoederen. Dit deden we in samenwerking met de Pakistaanse regering en met onze partners. Ook zetten we nooddiensten op in de drie getroffen provincies (Balochistan, Sindh en Khyber Pakhtunkhwa). 

We leveren veilig drinkwater, medisch materiaal en vaccins, therapeutische voeding en hygiënekits voor kinderen en gezinnen.

UNICEF zet ook tijdelijke leercentra op, zet zich in om kinderen te beschermen en waakt over het psychosociale welzijn van kinderen die het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen.

We zetten tijdelijke gezondheidscentra op voor essentiële gezondheids- en voedingsdiensten, zoals prenatale zorg voor zwangere vrouwen en vaccinatie om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.

Meer dan 3.000 kinderen en 1.000 zwangere vrouwen zijn gescreend en behandeld voor ondervoeding, en opgenomen in ambulante therapeutische voedingsprogramma's of hebben de nodig micronutriënten gekregen.

Tot nu toe konden we al 300.000 mensen bereiken, maar meer hulp is nodig om alle gezinnen te hulp te komen die door deze klimaatramp zijn getroffen. 

Als onderdeel van de VN-noodoproep om de reactie te ondersteunen, onder leiding van de regering van Pakistan heeft UNICEF de oproep opgetrokken naar 173.5 miljoen dollar, en streven we ernaar kinderen en gezinnen in de komende maanden te bereiken met hulp in de vorm van levensreddend medisch materiaal, essentiële geneesmiddelen, vaccins, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen, voedingsvoorraden en de opbouw van tijdelijke leercentra.