De schattingen over doodsoorzaken onder adolescenten zijn gebaseerd op gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 2019 Global Health Estimates. De schattingen over de prevalentie van gediagnosticeerde psychische stoornissen zijn gebaseerd op de 2019 Global Burden of Disease Study van het Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME).

De bevindingen van de enquête over gevoelens van depressie of een gebrek aan interesse om dingen te doen, maken deel uit van een groter onderzoek dat UNICEF en Gallup samen hebben uitgevoerd om de kloof tussen de generaties beter te begrijpen. Het Changing Childhood Project ondervroeg ongeveer 20.000 mensen telefonisch in 21 landen. Alle steekproeven zijn op kansberekening gebaseerd en nationaal representatief voor twee verschillende populaties in elk land: mensen tussen 15 en 24 jaar en mensen van 40 jaar en ouder.

Het dekkingsgebied is het volledige land, met inbegrip van plattelandsgebieden, en het steekproefkader vertegenwoordigt de gehele burgerbevolking, niet-geïnstitutionaliseerd, binnen elk leeftijdscohort met toegang tot een telefoon. De volledige bevindingen van het project zullen in november door UNICEF worden gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Helen Wylie, UNICEF New York, Tel.: +1 917 244 2215, hwylie@unicef.org