Gezinnen in Somalië nemen extreme maatregelen om te overleven. Honderdduizenden mensen verlaten hun huizen en maken een lange, moeilijke reis op zoek naar voedsel, drinkwater en land om hun vee te laten grazen. 

Ook Owliyo, 30 jaar, verliet samen met haar zeven kinderen hun boerderij in de hoop op beterschap. Door de droogte en de onveilige situatie verloren ze al hun gewassen en hun vee. Ze was dagenlang met haar kinderen onderweg.

Nu leeft het gezin al vier maanden lang in een tent die ze zelf hebben opgebouwd hier in Dollow, Somalië. De tent is te klein voor iedereen, waardoor sommige kinderen buiten moeten slapen. Ze hebben enkel nog de kleren die ze aanhebben, een bord, een beker, een kom, en een geleende pot van een buurvrouw voor de zeldzame keren dat ze rijst, pasta of injera heeft om voor haar kinderen klaar te maken.  
 

“We hebben het gevoel dat de wereld ons vergeten is,” vertelt Faduma, in Dollow, Somalië waar ze samen met anderen uit haar dorp honderden nieuwkomers die gedwongen waren te verhuizen door de droogte en de onzekerheid. Maar er valt weinig te delen. “Iedereen hier lijdt onder de droogte,” vertelt Faduma. “We zitten in hetzelfde schuitje.”

Het watertekort en de ontoereikende toegang tot sanitaire en hygiënische voorzieningen vergroten het risico op uitbraken van ziekten die te voorkomen zijn, zoals acute waterige diarree, cholera en infecties van de luchtwegen. 

UNICEF werkt samen met partners om veilig water te vervoeren met trucks naar mensen die ontheemd zijn om toegang tot drinkwater te verzekeren en om de verspreiding van ziekten te helpen voorkomen. Ook worden nieuwe waterputten geboord en bestaande bronnen hersteld.

Honderdduizenden kinderen in Somalië lopen het risico op ernstige ondervoeding - de meest zichtbare en levensbedreigende vorm van ondervoeding. Uit een evaluatie in februari 2022 blijkt dat meer dan 1,4 miljoen kinderen het risico lopen op acute ondervoeding als gevolg van de aanhoudende droogte, en dat meer dan een kwart van hen naar verwachting aan ernstige ondervoeding zal lijden.

Om de voedingsproblematiek aan te pakken, werkt UNICEF samen met de regering en met partners. We verstrekken therapeutisch voedsel voor de behandeling van acute ondervoeding en micronutriënten om tekorten aan te pakken. Ook geven we advies om gezinnen aan te moedigen praktische voedings- en gezondheidstips toe te passen.

Kinderen die aan ondervoeding lijden lopen een groter risico ziek te worden, doordat ze verzwakt zijn. De ontheemde gezinnen wonen echter op vaak overvolle, moeilijk bereikbare, tijdelijke locaties, waar geen gezondheidscentra aanwezig zijn.

UNICEF werkt samen met zijn partners om ervoor te zorgen dat moeders en hun kinderen toegang krijgen tot essentiële levensreddende gezondheidsdiensten. We organiseren routinevaccinaties voor de kinderen en leveren COVID-19-vaccins. Ook ondersteunen we de capaciteit van de lokale autoriteiten om gezondheids- en voedingsdiensten te organiseren.

Doordat vele gezinnen onderweg zijn op zoek naar voedsel en drinkwater gaan meer en meer kinderen niet naar school. Veel kinderen die van school gaan, en dan vooral meisjes in de puberteit, gaan nooit meer terug. Zo lopen ze niet alleen hun onderwijs mis, ze lopen ook een groter risico op uitbuiting en misbruik.

Door de piekende grondstoffenprijzen hebben gezinnen minder middelen. Ook dit verhoogt het risico dat gezinnen naar negatieve overlevingsstrategieën grijpen zoals kindhuwelijken, om de financiële druk op het gezin te proberen verlichten. 

UNICEF zet in op alternatieve onderwijsprogramma’s en op kinderbescherming om de uitbuiting van kwetsbare kinderen te helpen voorkomen en ervoor te zorgen dat ze blijven leren ondanks de verwoestende impact van de droogte. UNICEF zal ook schoolmaaltijden voorzien aan kinderen die door de droogte getroffen zijn om hun voeding op peil te houden en hen aan te moedigen naar school te blijven gaan.