Hoe pakt UNICEF dit aan?

Welvarende landen hebben miljoenen doses van de meest kansrijke kandidaat-vaccins ingekocht. Kwetsbare landen hebben daar niet de nodige budgetten voor. Om te garanderen dat ook zij genoeg vaccins ter beschikking hebben, is COVAX in het leven geroepen (voluit Covid-19 Vaccine Global Access Facility). Bij dit initiatief hebben zich 190 landen aangesloten, waaronder de Europese Unie.

Binnen COVAX is een fonds opgericht waaraan overheden en donateurs kunnen bijdragen zodat UNICEF ook voor kwetsbare landen de vaccins kan inkopen. Samen met onze partners bij COVAX helpen wij met het verdelen, verzenden en bezorgen van deze coronavaccins wereldwijd. We verstreken toeleveringsketens, leiden gezondheidswerkers op, geven informatie over de vaccins om het vertrouwen erin op te bouwen en helpen overheden de vaccinatiecampagnes voor te bereiden. Zodat iedereen, waar ook, toegang heeft tot een coronavaccin. 

We streven ernaar om tegen einde van 2022 5 miljard doses aan te kopen en te verdelen.

Hoe wordt de distributie georganiseerd?

Nog voor de vaccins waren goedgekeurd, trof UNICEF alle voorbereidingen om het transport, de opslag en de massale vaccinatiecampagne zelf in goede banen te leiden. 

Zo kochten we miljoenen injectiespuiten aan om het vaccin veilig toe te dienen, veiligheidsboxen om gebruikte naalden weg te werpen en persoonlijk beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers. Deze werden al verstuurd naar bestemmingen over de hele wereld.

De eigenschappen van het type vaccin bepalen op welke temperatuur het moet worden vervoerd. Het is cruciaal om de koudeketen op geen enkel moment te onderbreken om de werkzaamheid van de vaccins te behouden, van de productie tot de inenting. Daarom brachten we  we deze koudeketen in kaart om hiaten te dichten.

Ook voorzagen we opleidingen voor gezondheidswerkers, zodat zij de vaccins op een veilige manier gebruiken. Deze opleidingen werden gegeven in 100 talen voor 215 miljoen gezondheidswerkers.
 

Video : No one is safe until everyone is safe - The COVAX-initiative

Zullen kinderen gevaccineerd worden?

Zorgverleners en kwetsbare mensen worden eerst gevaccineerd . 

Kinderen komen in dit scenario pas als laatste aan de beurt omdat ze minder ziek worden door het virus. Dit betekent niet dat ze niet lijden onder de COVID-19 pandemie. Gezondheidssystemen zijn overbelast, scholen zijn gesloten of ouders houden hun kinderen thuis uit angst voor een coronabesmetting. Daardoor missen ze inentingen tegen ziekten die voor hen wel gevaarlijke zijn, zoals mazelen en polio. Het is dus ook van levensbelang voor kinderen dat de coronavaccins er komen.

We kunnen niet toestaan dat één ziekte leidt tot het uitbreken van andere ziekten die jaren van vooruitgang in de gezondheid van kinderen kunnen terugdraaien.