‘Onze gedachten gaan naar de kinderen en hun families die zijn getroffen door de orkaan. Veel kinderen zullen het eindejaar doorbrengen zonder dak boven hun hoofd, met honger, kou en verdriet. UNICEF werkt er samen met de regering en partners hard aan om deze kinderen in hun eerste behoeften te voorzien’, zegt UNICEF-vertegenwoordiger Oyunsaikhan Dendevnorov.
 

UNICEF roept ook op om prioriteit te geven aan de behoeften van kinderen:
De pandemie heeft de situatie voor veel kwetsbare kinderen verergerd en noodsituaties zoals deze op de Filipijnen brengen het welzijn van kinderen verder in gevaar. Toegang tot levensreddende zorg en gezondheidszorg moet voor iedereen beschikbaar worden gemaakt.

  • De getroffen bevolking moet toegang krijgen tot voldoende water van goede kwaliteit.
  • Kinderen moeten worden gescreend op ondervoeding en ondervoede kinderen moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben. Geëvacueerde moeders die borstvoeding geven moeten toegang krijgen tot veilige ruimtes en voldoende voedsel.
  • Kinderbeschermingssystemen in getroffen gebieden moeten worden opgezet zodat geweld, uitbuiting, misbruik, verwaarlozing en andere schadelijke praktijken voorkomen kunnen worden en hierop gereageerd kan worden. Alleenreizende en gescheiden kinderen moeten worden geïdentificeerd en een zorgplan krijgen.
  • Onderwijs moet doorgaan in veilige leeromgevingen zodat ieder kind naar school kan gaan.

Klimaatverandering is een grote bedreiging voor het leven en de toekomst van kinderen en jongeren. De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis. Kinderen en jongeren op de Filippijnen behoren tot de meest kwetsbaren en ervargen de directe gevolgen van klimaatverandering. Hun stem moet worden gehoord en moet meegenomen worden in besluitvorming.