10 wijken zijn geëvacueerd waardoor ongeveer 400.000 mensen, waaronder 282.000 kinderen, ontheemd zijn en bescherming nodig hebben. 

Bijna 1.000 kinderen die tijdens de chaos na de ramp van hun ouders werden gescheiden, zijn ondertussen geïdentificeerd. UNICEF hielp bijna 700 kinderen met hun families te herenigen. Nog eens 142 kinderen zijn in tijdelijke pleeggezinnen geplaatst, en 78 kinderen verblijven in transitcentra waar ze psychosociale hulp krijgen. 

Meer dan 170 families zijn nog steeds op zoek naar hun kinderen. De chaos van de nieuwe evacuaties kan ertoe leiden dat nog meer kinderen van hun families worden gescheiden.

Een UNICEF-team werd naar de getroffen gebieden gestuurd, naarSake, Buhene, Kibati en Kibumba, om eerstehulp te bieden :

  • We installeren gechloreerde drinkwaterpunten in en rond Sake om de verspreiding van cholera tegen te gaan. Ook wordt chloor toegevoegd aan verschillende waterleidingnetten in het gebied.
     
  • De epidemiologische situatie op vlak van cholera wordt nauwgezet opgevolgd, vooral bij de terugkeer van duizenden inwoners naar Goma; 
     
  • Er komen twee transitcentra voor niet-begeleide kinderen kinderen die van hun ouders gescheiden werden. Hiervoor werken we samen met de plaatselijke autoriteiten. 
     
  • We werken ook samen met partners om gevallen van gendergerelateerd geweld en misbruik door te verwijzen voor adequate medische en psychosociale hulp.

De vorige uitbarsting van de Nyiragongo vulkaan gebeurde in 2002. Toen werden meer dan 100.000 mensen dakloos.