Niet –begeleide vluchtelingenkinderen hebben dringend bescherming nodig

UNICEF roept op tot dringende maatregelen om de 96.500 onbegeleide kinderen die op de vlucht zijn in Europa, te beschermen. Deze kinderen lopen immers een ernstig risico slachtoffer te worden van misbruik, uitbuiting en mensenhandel.

© UNICEF/UNI196290/Georgiev
© UNICEF/UNI196290/Georgiev

Kinderen op zichzelf aangewezen

Veel vluchtelingenkinderen komen alleen in Europa aan, zonder familie of begeleider om hen te beschermen. Zo zouden in 2015 96.500 onbegeleide kinderen asiel hebben aangevraagd in Europa – dat is 20% van het totale aantal kinderen dat in dat jaar asiel heeft aangevraagd. In sommige landen, zoals in Zweden, zouden zelfs meer dan de helft van de vluchtelingenkinderen niet-begeleid zijn. In 2015 zouden nog 12.300 minderjarigen de Italiaanse grens overgestoken zijn tegenover 4000 kinderen die waren begeleid door hun familie.

© UNICEF/UNI196188/Georgiev
© UNICEF/UNI196188/Georgiev

Onrustwekkende verdwijningen

Interpol schat dat 1 kind op 9 dat op de vlucht is verdwenen is. In realiteit zou het cijfer echter nog hoger zijn. In Slovenië is meer dan 80 procent van de onbegeleide minderjarigen verdwenen uit opvangcentra. In Duitsland werden sinds begin dit jaar 4700 onbegeleide kinderen geregistreerd als vermist, terwijl in Zweden elke week tot 10 kinderen verdwijnen.

 « De onbegeleide kinderen verdwijnen tussen de mazen van het net. De meesten onder hen vluchten uit de opvangcentra, ofwel omdat ze proberen hun familieleden te bereiken, ofwel omdat hun rechten hen niet correct werden uitgelegd of omdat met hun mening geen rekening werd gehouden », bevestigt Marie-Pierre Poirier, coördinator van UNICEF voor de vluchtelingen-en migrantencrisis in Europa.

© UNICEF/UN011204/Georgiev
© UNICEF/UN011204/Georgiev

Het hoogste belang voor kinderen

Terwijl de onderhandelingen zijn begonnen tussen de landen van de Europese Unie om een rechtvaardiger en duurzamer systeem te creëren voor de behandeling van vluchtelingen en migranten, herinnert UNICEF eraan dat iedere beslissing waarbij kinderen zijn betrokken moet gebaseerd zijn op het “hoogste belang” voor het kind. Om dit hoogste belang te bepalen, moeten volgende zaken in acht worden genomen :

  • De mogelijkheden tot gezinshereniging
  • Het welzijn van het kind
  • De veiligheid van het kind
  • De mening van het kind, rekening houdende met zijn leeftijd en zijn maturiteit

Onze organisatie roept op tot de versteviging van dit principe in de hervorming van de Dublinregels.

© UNICEF/UN08799/Vas
© UNICEF/UN08799/Vas

Traagheid proces

UNICEF benadrukt ook dat beslissingen waarbij kinderen zijn betrokken, sneller moeten worden genomen. De wachttijd tussen het moment van registratie en het moment dat onbegeleide kinderen naar een land kunnen dat heeft toegezegd hun asielaanvraag te onderzoeken, kan nu tot elf maanden duren. In afwachting van een overplaatsing, worden niet zelden hun fundamentele rechten geschonden.

UNICEF Belgium roept op deze wachttijd te verkorten tot maximaal 90 dagen. Daarnaast is het essentieel dat er onmiddellijk een voogd wordt aangesteld en dat gezinshereniging sneller plaatsvindt. Dit is van groot belang om kinderen te beschermen en vermissingen te voorkomen.

Wat doet UNICEF ?

© UNICEF/UN011185/Georgiev
© UNICEF/UN011185/Georgiev

 

UNICEF vraagt de landen geen migrantenkinderen of kinderen die een asielaanvraag hebben ingediend terug te sturen, als de terugkeer hun fundamentele rechten in gevaar brengt. Geen enkel kind mag in hechtenis worden gehouden. Onze organisatie ijvert eveneens voor alternatieven voor de hechtenis van deze kinderen en waakt over de bescherming van alle kwetsbare kinderen.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld