Bijna 50 miljoen kinderen wereldwijd ontheemd

Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd. De bescherming van deze kinderen schiet in vele landen ernstig tekort en moet verbeterd worden.

Basic RGB

In het rapport `Uprooted: the growing crisis for refugee and migrant children` beschrijft UNICEF de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. Nieuwe gegevens schetsen een onthutsend beeld van het leven en de situatie van miljoenen kinderen en gezinnen, getroffen door gewelddadige conflicten en andere crises. Liever riskeren zij een gevaarlijke reis dan dat ze thuis blijven.

“Onuitwisbare beelden van kinderen op de vlucht schokken de wereld,” zei Anthony Lake, algemeen directeur van UNICEF. “Elk beeld, elk meisje of elke jongen, vertegenwoordigt vele miljoenen kinderen in gevaar. Onze bezorgdheid voor het lot van deze individuele kinderen moeten we dan ook omzetten in daden voor al deze kinderen.”

© UNICEF/UNI167881/Zaidi
© UNICEF/UNI167881/Zaidi

Conclusies uit het rapport ‘Uprooted‘:

  • De helft van alle vluchtelingen zijn kinderen. In 2015 kwam ongeveer 45 procent van alle gevluchte kinderen uit Syrië en Afghanistan.
  • 28 miljoen kinderen zijn uit hun huizen verdreven door binnenlands- en grensoverschrijdend geweld en conflict. Onder hen zijn tien miljoen vluchtelingenkinderen, één miljoen asielzoekers waarvan de vluchtelingenstatus nog niet is vastgesteld en naar schatting 17 miljoen kinderen die ontheemd zijn in eigen land, met dringende behoefte aan humanitaire hulp en toegang tot essentiële voorzieningen.
  • Ongeveer 20 miljoen kinderen hebben hun huizen verlaten om verschillende redenen, waaronder extreme armoede of geweld van bendes. Velen lopen risico op misbruik en detentie, omdat ze geen papieren hebben, een onzekere juridische status en er geen systematisch toezicht is op hun welzijn. Ze vallen tussen wal en schip.
  • Steeds meer kinderen reizen alleen. In 2015 vroegen meer dan 100.000 onbegeleide minderjarigen asiel aan in 78 landen, dat is drie keer zoveel als in 2014. Onbegeleide kinderen lopen het grootste risico op uitbuiting en misbruik, onder meer door smokkelaars en mensenhandelaren.

Volgens het rapport ‘Uprooted’ is Turkije gastheer van het grootste aantal vluchtelingen en zeer waarschijnlijk het grootste aantal gevluchte kinderen in de wereld. In verhouding tot de bevolking herbergt Libanon het grootste aantal vluchtelingen met een overweldigende marge: ongeveer één op de vijf mensen in Libanon is een vluchteling.

© UNICEF/UN028052/Fuad
© UNICEF/UN028052/Fuad

Aanbevelingen

In het UNICEF rapport staan zes specifieke aanbevelingen die vluchtelingen-, ontheemden en migrantenkinderen kunnen helpen en beschermen:

  • Bescherm gevluchte en migrantenkinderen, vooral onbegeleide kinderen, tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
  • Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  • Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
  • Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  • Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  • Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

De situatie in België

© UNICEF/UN011166/Georgiev
© UNICEF/UN011166/Georgiev

Wat België betreft: In 2015 werden er 12.100 asielaanvragen ingediend door kinderen (3.100 niet-begeleide minderjarigen). UNICEF België is zeer bezorgd over de eerbiediging van hun rechten.  Er zijn heel weinig gegevens beschikbaar om het fenomeen van mensenhandel en uitbuiting van vluchtelingen kinderen te documenteren (er zijn alleszins zeer weinig gevallen gemeld).

Ondanks de alternatieven voor detentie die in 2008 geïmplementeerd werden en de wet van 2011 die tot doel heeft de opsluiting van kinderen in gesloten centra te verbieden, voorziet het regeerakkoord nog steeds de mogelijkheid om gezinnen met kinderen vast te houden. Procedures voor gezinshereniging procedures zijn extreem lang. Dit verhoogt de blootstelling van kinderen aan talrijke risico’s van geweld, misbruik en uitbuiting. Er komen steeds meer jonge en getraumatiseerde kinderen aan in België.

Zij moeten de juiste zorg krijgen zonder onderscheid op basis van hun verblijfsstatus. Psychologische begeleiding moet worden aangeboden aan alle niet-begeleide kinderen bij aankomst. Specifieke educatieve maatregelen zijn niet voldoende talrijk en onvoldoende verdeeld. Om de integratie te vergemakkelijken, is het essentieel om de opvang van vluchtelingen te organiseren op het gehele grondgebied, in woonwijken en in zo klein mogelijke structuren. Voor niet-begeleide minderjarigen, beveelt UNICEF opvang bij pleeggezinnen aan.

Lees het rapport
Download de Nederlandse samenvatting van het rapport