Niveau van ondervoeding stijgt in Zimbabwe door El Niño

Zimbabwe is getroffen door de hoogste graad van ondervoeding sinds 15 jaar. Het aantal gezinnen dat honger leidt is de 8 laatste maanden verdubbeld. Bijna 33.000 kinderen hebben dringend een behandeling nodig voor ernstige acute ondervoeding. Grote delen van het land zijn immers getroffen door droogte veroorzaakt door het klimaatfenomeen El Niño.

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

« Kinderen zijn de grootste slachtoffers van deze crisis», zegt Dr. Jane Muita, vertegenwoordigester van UNICEF in Zimbabwe. « Het huidige niveau van ondervoeding is het hoogst sinds 15 jaar. Hoewel de overheid en haar partners hun best doen om te hulp te komen, moet er nog heel veel gebeuren om te voorkomen dat deze crisis oncontroleerbaar wordt. »

Door twee opeenvolgende seizoenen met te weinig neerslag, is de oogst magerder, zijn reserves geminderd, is er meer honger en ondervoeding, zijn de waterbronnen opgedroogd en is de veestapel uitgedund.

Bijna 2.8 miljoen mensen in landelijk Zimbabwe, of 30% van de bevolking, hebben nood aan voedselhulp, waaronder 1.4 miljoen kinderen onder de 18 jaar. De impact van de droogte op de families, en vooral op de kinderen, is enorm.

De situatie in enkele cijfers

  • Het percentage gezinnen getroffen door honger is meer dan verdubbeld, van 16% in mei, tot 37% in januari 2016 ;
  • 1 % van de kinderen onder de 5 jaar leiden aan ernstige acute ondervoeding. Dat is meer dan het internationale minimum van 2% dat vereist is om een noodinterventie op te starten;
  • De meeste kinderen die aan ernstige acute ondervoeding leiden zijn tussen de 1 en de 2 jaar oud. Het zijn ook deze kinderen die het meest leiden aan oedemen – zwellingen aan armen en voeten door de ophoping van vocht.
  • Gemiddeld heeft 35% van de gezinnen geen toegang tot drinkbaar water. Het watertekort dwingt de kinderen, en vooral de meisjes, lange afstanden af te leggen om water te halen.

In deze situatie is het risico groot dat kinderen niet langer naar school gaan. Ook zijn ze blootgesteld aan gezondheidsproblemen en aan geweld. Meisjes lopen bovendien het risico uitgehuwelijkt te worden.

Schoolabsenteïsme

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

Het klimaatfenomeen El Niño duurt slechts enkele maanden, maar de impact op de kinderen zal vele jaren nazinderenOp school zijn er al meer kinderen die spijbelen en het concentratievermogen gaat achteruit. Vaak moeten kinderen immers gaan werken om bij te dragen aan het onderhoud van hun familie, of ze gaan naar school zonder gegeten te hebben. In Masvingo, een regio die hard getroffen is door de droogte, gaat slechts 70% van de kinderen naar school. Het gemiddelde over het hele land ligt op bijna 90%.

Kindhuwelijken
De omstandigheden leggen soms druk op de families om een bruidsschat te aanvaarden om hun dochters uit te huwen, een oplossing die logisch lijkt in tijden van hongersnood. Het gezin heeft dan een mond minder om te voeden, met de bruidsschat kan voedsel gekocht voor de rest van het gezin, en ze hopen op een betere situatie voor hun dochter.

Gezondheidsproblemen en geweld

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

Door de droogte stijgt ook het risico op ziektes, zoals cholera. Om water te halen, moeten kinderen vaak uren stappen met het vee, en dit meerdere keren per week. Eenmaal aangekomen, moeten ze ook nog vaak uren in de rij staan om aan de waterbron te geraken. Soms drinken de kinderen van dezelfde bron als de dieren, en hebben daarna diarree. Maar er is geen ander alternatief als er geen andere bron in de buurt is. Bovendien is het traject vaak gevaarlijk en zijn de kinderen onderweg blootgesteld aan geweld.

Wat doet UNICEF ?
UNICEF werkt samen met andere agentschappen van de Verenigde Naties en met NGO’s uit de regio’s die het zwaarst getroffen zijn door El Niño, om ervoor te zorgen dat vrouwen en kinderen toegang hebben tot voedsel, water, sanitaire faciliteiten, gezondheidszorg en ondersteuning op vlak van HIV en aids, sociale bescherming en educatie.

UNICEF heeft onder andere 11.000 kits met therapeutische voeding bezorgd om kinderen te behandelen die leiden aan matige ondervoeding. Bovendien herstelt UNICEF waterputten in regio’s waar watertekort is, om toegang te geven tot drinkbaar water aan de bevolking.

Als we de humanitaire hulp willen verderzetten, zijn meer fondsen nodig. Zonder deze hulp zal het ondervoedingsniveau stijgen en dreigt ernstige ondervoeding in Zimbabwe.
Doe een gift voor de kinderen die lijden onder de gevolgen van El Niño


Bescherm kinderen tegen ondervoeding

Plumpy Nut
Plumpy Nut

Koop 150 zakjes voedingspasta
Door een week lang drie zakjes per dag van deze pasta op basis van pinda’s te eten kan een ondervoed kind tot één kilo bijkomen.

Jouw impact!: Je schenkt 150 zakjes voedingspasta aan de kinderen, waarmee hun kansen op overleven aanzienlijk groter worden.

 

 


©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

Sibusisiwe Mudenda, 33 jaar, brengt haar laatste gallon maïs naar de molen – ze zegt dat de toekomst erg onzeker is. Miljoenen mensen zijn bedreigd door honger in Zimbabwe, waar de oogst mager was door de droogte veroorzaakt door El Niño. Minstens drie miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, zijn getroffen door voedseltekort.

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

Mama’s zitten te wachten met hun kinderen in het ziekenhuis van Tinde, in het Bingadistrict. De kinderen hebben de diagnose gekregen dat ze aan acute ondervoeding leiden

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

In samenwerking met het Ministerie van Gezondheid en Kinderbescherming, spoort UNICEF Zimbabwe ondervoeding op bij alle kinderen onder de vijf jaar in het hele land. Eens een kind de diagnose van ondervoeding heeft gekregen, krijgt hij een behandeling in een gezondheidscentrum.

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

Een gezondheidsagent onderzoekt een kind in het Bingadistrict, in de provincie Matabeleland, om oedemen op te sporen (zwellingen van armen en voeten door vochtophoping). Oedemen treffen vooral kinderen die leiden aan ernstige ondervoeding.

©UNICEF Zimbabwe
©UNICEF Zimbabwe

Een jongetje in Binga, in de provincie Matabeleland, eet sadza en pompoenblaren. Het is zijn enige maaltijd. Gezinnen in Zimbabwe vechten om te overleven na twee opeenvolgende seizoenen met te weinig neerslag door het klimaatfenomeen El Niño. De oogst is mager, de reserves zijn achteruit gegaan en er heerst honger en ondervoeding .