Nuttige adressen

UNICEF België heeft geen mandaat om op te treden in individuele gevallen of dossiers, wij kunnen u wel doorverwijzen naar de volgende diensten die u kunnen verder helpen :

Kindermishandeling

  • Jeugdrechtbank : beschermingsmaatregelen t.a.v kinderen. Parket en jeugdrechtbank werken 24/24 uur en alle dagen van het jaar http://www.juridat.be/cgi_adres/adrf.pl
  • Vertrouwenscentra Kindermishandeling: advies, overleg met hulpverleners, eerste opvang en verdere begeleiding – zie kindermishandeling.org

Internationale Kinderontvoeringen

  • Het Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen: 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Waterloolaan 115
    1000 Brussel. Tel: 02/ 542 67 00 (24/24, 7/7) e-mail : kinderontvoering@just.fgov.be
  • FOD Buitenlandse Zaken:Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Tel : 02/ 501 81 11 e-mail : C1mail@diplobel.fed.be
  • Child Focus: Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel Tel: 02/ 475 44 99 e-mail : 116@childfocus.org

Juridische hulp, order om het land te verlaten, procedures gelinkt aan migratie

Kinderen die geplaatst werden door een rechter

Scheiding, voogdij

Alle andere vragen