Oekraïne : een strenge winter te midden van de crisis

De crisis in het oosten van Oekraïne begon in maart 2014, en het geweld blijft sinds begin 2015 toenemen. Volgens onze schattingen zijn 5,2 miljoen mensen getroffen door het conflict, waaronder 1,7 miljoen kinderen. Deze mensen hebben dringend humanitaire hulp nodig.

Ondanks de ondertekening van een wapenstilstandsovereenkomst tussen de overheid in Kiev en de pro-Russische separatisten, blijven de gevechten in het oosten van Oekraïne voort duren en aan intensiteit winnen. Sinds maart 2014 zijn 1,5 miljoen personen – waaronder 136.000 kinderen – hun huis moeten ontvluchten om onderdak te zoeken in het westen van het land.

Naast het verstoren of onderbreken van het onderwijs van de kinderen en het blokkeren van een heleboel basisvoorzieningen, creëert de Oekraïense crisis een ideale situatie voor de verspreiding van ziektes. Het conflict heeft dan ook, door een gebrek aan hygiëne, medicijnen en vaccins, het risico op epidemieën ernstig verhoogt.

Het werk van UNICEF in Oekraïne

Zoals in alle noodsituaties, werken we samen met onze partners om steun te geven aan alle kinderen die door het conflict getroffen zijn. Sinds maart 2014 ondersteunen we duizenden kinderen op vlak van onderwijs, gezondheid, bescherming, water, toiletten en hygiëne.

  • Onderwijs: meer dan 20.000 kinderen hebben educatieve kits en schoolmateriaal ontvangen. Daarbij werden 200.000 mensen geïnformeerd over de risico’s van antipersoonsmijnen en niet-ontplofte springtuigen.
  • Water, toiletten en hygiëne: Sinds januari 2015 leverden we drinkwater aan 100.000 personen in de getroffen zones. Daarnaast ontvingen 20.000 mensen eveneens hygiënekits. Tenslotte organiseerden we samen met onze partners sensibiliseringscampagnes voor 8.000 leerlingen, om de verspreiding van ziektes tegen te gaan.
  • Kinderbescherming: gedurende het jaar 2014 hebben meer dan 27.000 kinderen gebruik gemaakt van de online hulpdienst voor kinderen in nood. 400 schoolpsychologen kregen ook een opleiding om op een adequate manier te leren omgaan met de moeilijkheden van kinderen getraumatiseerd door het conflict. Tenslotte werden 12 gemeenschapscentra voor bescherming opgericht om informatie en diensten te verstrekken aan meer dan 40.000 kinderen geraakt door de crisis.
  • Gezondheid: tenslotte hebben we ook gezondheidskits met medicijnen en medisch materiaal uitgedeeld aan meer dan 86.000 verplaatste personen. 5.000 moeders werden geïnformeerd over het belang van borstvoeding in crisissituaties.

Gevaar dreigt voor 1.000 kinderen

Na de heropflakkering van geweld in de stad Donetsk in januari moesten 1.000 kinderen noodgedwongen hun toevlucht zoeken in schuilkelders. Deze kinderen leven in erbarmelijke omstandigheden: de kelders zijn overbevolkt, ze hebben geen drinkbaar water en zien geen daglicht. Het gebrek aan hygiëne is schrijnend, er is geen verwarming en zelfs voedsel is zeldzaam.

We moeten snel actie ondernemen om deze kinderen en alle mensen getroffen door de crisis in Oost-Oekraïne te helpen. Daarom heeft UNICEF 28,5 miljoen euro nodig om zijn humanitaire respons aan te passen aan de situatie en de noden op het terrein. Op dit moment hebben we 8,9 miljoen euro ingezameld, waardoor het momenteel onmogelijk is voor ons om alle kinderen getroffen door deze crisis, te helpen.

Steun ons, en samen kunnen we de Oekraïense kinderen helpen!

Doe een gift voor de kinderen van Oekraïne
Word Meter of Peter