Trefwoorden

Ondernemen in het belang van kinderen? Een zaak van iedereen!

Om bedrijven te helpen positief bij te dragen aan het leven van kinderen en om kinderrechten onderdeel te maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), lanceerden UNICEF, Save the Children en Global Compact de Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven.

Het uitbannen van kinderarbeid is het eerste waar veel mensen aan denken als het gaat om bedrijven en kinderrechten. Maar er zijn vele andere manieren waarop bedrijven een positieve bijdrage kunnen leveren aan de situatie van kinderen. Bijvoorbeeld door geen reclame te maken met ongezond magere (rol)modellen of door werknemers ‘familievriendelijke’ werkuren te bieden. Hotelketens kunnen hun werknemers bijvoorbeeld trainen in het herkennen van en actief optreden bij gevallen van kindersekstoerisme.

CRBPDe Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven zijn een hulpmiddel voor ondernemingen om de mogelijk negatieve effecten van hun handelingen op kinderen te voorkomen of te verkleinen. Belangrijker nog is dat zij tevens een helpende hand bieden om positieve impact te leveren op het leven van kinderen en kinderrechten te bevorderen, zoals in de hiervoor genoemde voorbeelden. Het is niet de zóveelste nieuwe richtlijn, maar het missende puzzelstuk binnen het internationale MVO-kader.

De wereld is jong

Eén derde van de wereldbevolking bestaat uit kinderen: dit zijn 2,2 miljard mensen jonger dan achttien jaar. Een meerderheid leeft in nieuwe en opkomende markten, waar veel bedrijven actief zijn en waar de (toekomstige) economische groei het grootst is.

Toch maken nog weinig ondernemingen met een eigen MVO-strategie melding van de specifieke behoeftes, uitdagingen en rechten van kinderen, terwijl kinderen en jongeren voor bijna alle bedrijfstakken een belangrijke factor zijn. Bijna elke activiteit die een bedrijf onderneemt, heeft op de één of andere manier invloed op het leven van kinderen en hun omgeving. Of het nu gaat om de arbeidsomstandigheden (van kinderen en hun ouders), de toeleverings- en productieketens, de veiligheid en kindvriendelijkheid van producten, de voedselveiligheid, marketingactiviteiten of de invloed op het milieu.

In Vlaanderen is de publieke en politieke roep om meer verantwoord ondernemen groot

Maar hoe zit het met het zakelijke argument? Recent onderzoek toont aan dat bedrijven die zich al bewust bezig houden met het effect van hun acties op kinderen en hun rechten -op de werkvloer, in hun marketing en in de samenleving-, daar baat bij hebben. Niet alleen weten zij hun personeel beter aan zich te binden (het verloop is lager), werknemers zijn ook gemotiveerder en meer betrokken. Het afbreukrisico van deze bedrijven is kleiner en zij kunnen rekenen op meer vertrouwen bij klanten, werknemers en aandeelhouders.

Ondernemingen als IKEA en ING steunen de kinderen in de wereld al lang niet meer uit liefdadigheid alleen. Zij gaan verder: zij wenden hun kennis en expertise aan en betrekken medewerkers en klanten om kinderrechten te ondersteunen. Bedrijven kunnen ook overheden beïnvloeden. H&M drong bijvoorbeeld aan bij de Turkse overheid om één van de onderliggende oorzaken van kinderarbeid aan te pakken door de schoolplicht te verhogen van twaalf jaar naar een hogere leeftijd.

Kinderrechten: een zaak van iedereen

Het antwoord op de vraag waarom bedrijven zich druk zouden moeten maken om kinderrechten is simpel: het levert een positieve bijdrage aan de situatie van kinderen én ondernemen in het belang van kinderen is ook in het belang van het bedrijf. De ‘Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven‘ zijn een uniek instrument dat deze maatschappelijke en zakelijke belangen samenbrengt.

Yves Willemot, algemeen directeur van UNICEF België, beaamt:

“Investeren in kinderen is de beste investering die een maatschappij kan doen. Daarvoor is de betrokkenheid en inzet van iedereen nodig. Meer dan ooit, gezien we dit jaar 25 jaar kinderrechten vieren.”

Met de steun van de Vlaamse overheid heeft UNICEF België als doelstelling om bewustwording te creëren over de belangrijke rol die het bedrijfsleven al speelt, en een nieuw perspectief aan te reiken om CEO’s, managers en werknemers nog beter te ondersteunen om de Richtlijnen beter en op ruimere schaal toe te passen. Ook beleidsmakers hebben hierin een rol te spelen. Als tweede doelstelling willen we dan ook netwerken en partnerschappen rond deze Richtlijnen opzetten. De bekendmaking is een eerste stap in een lang proces waarbinnen concrete acties en evenementen zullen opgezet worden om de Richtlijnen verder te promoten en te implementeren in Vlaanderen, België en daarbuiten.

 Naast de richtlijnen werkte UNICEF ook toolkits en een werkboek uit. Ontdek ze hier
Meer info