Samen kunnen we het: 57 miljoen kinderen naar school sturen

Trefwoorden

Elke dag opnieuw maken kinderen over de hele wereld hun boekentas om naar school te gaan. Het is een plek waar ze leren, spelen en groot worden. Ze ontwikkelen er de competenties die ze nodig zullen hebben als ze volwassen zijn. Ze bouwen er vriendschappen op die ze voor de rest van hun leven zullen koesteren. Te midden van rampen en conflicten, is de school ook een haven van rust.

Maar wereldwijd gaan 57 miljoen kinderen niet naar school. Nochtans is het een basisrecht.
Volgens artikel 28 van het kinderrechtenverdrag heeft ieder kind recht op onderwijs.

Meer over het kinderrechtenverdrag >>

Ieder jaar verhinderen armoede, conflictsituaties en natuurrampen miljoenen kinderen naar school te gaan. Onze missie bestaat erin ervoor te zorgen dat ieder kind kwaliteitsvol onderwijs kan volgen in een veilige en gezonde omgeving zodat ze hun volle potentieel kunnen bereiken.

De acties van UNICEF op vlak van onderwijs in een notendop:

  • Leerkrachten de nodige opleiding en materiaal geven om kinderen te helpen hun talenten te ontplooien.
  • Drinkbaar water en sanitaire installaties voorzien in de scholen zodat kinderen naar school blijven gaan.
  • Samenwerken met regeringen om te voorkomen dat scholen in beslag worden genomen door gewapende groepen in tijden van conflict.
  • Tijdelijke klaslokalen voorzien waar kinderen de lessen verder kunnen volgen als er een ramp is gebeurd.

Waar ook ter wereld, de school verandert het leven van de kinderen. We nodigen je uit een kijkje te nemen.

Oeganda

© UNICEF/UNI96063/Znidarcic
© UNICEF/UNI96063/Znidarcic

Een goed opgeleide leerkracht kan een hele klas enthousiast maken.
UNICEF ijvert ervoor dat alle leerkrachten de nodige competenties, kennis en materiaal hebben om kinderen actief te laten deelnemen aan de les, zoals deze energieke leerlingen in Oeganda.

Tsjaad

© UNICEF/UNI185296/Rich
© UNICEF/UNI185296/Rich

In een overvolle klas, kan het juiste materiaal het verschil maken tussen leerlingen die het moeilijk hebben zich te concentreren en een klas die het alfabet onder de knie heeft. Vroeger zaten deze kinderen uit Tsjaad op bakstenen, in een klaslokaal dat gemaakt was uit klei en stro. Met de hulp van zijn partners, heeft UNICEF 12 nieuwe klassen gebouwd, waar veel licht is en met nieuwe houten lessenaars.


Geef ieder kind een gelijke kans

© UNICEF/UN025745/Bongyereirwe
© UNICEF/UN025745/Bongyereirwe

Met jouw steun kan UNICEF de noodzakelijke hulp bieden die kinderen de kans geeft hun potentieel ten volle te benutten.

  • Geef toegang tot onderwijs aan de kinderen en behoed ze voor geweld, misbruik en uitbuiting.
  • Bied leerkrachten de competenties, kennis en het nodige materiaal om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen geven aan hun leerlingen.
  • Schenk drinkbaar water en sanitair, zodat kinderen naar school blijven gaan.

Stuur samen met UNICEF ieder kind naar school


Mexico

© UNICEF/UNI177022/Richter
© UNICEF/UNI177022/Richter

Leren lezen, schrijven en je talenten ontwikkelen is een recht van iedereen, waar je ook geboren bent of hoe je ook opgroeit. Deze kinderen volgen les in een school voor kinderen van Indiaanse afkomst in Mexico.

Nigeria

© UNICEF/UNI181989/Rich
© UNICEF/UNI181989/Rich

Deze kinderen zijn nog niet zo lang geleden het geweld ontvlucht. Ze hebben hun huis, vrienden en vertrouwde omgeving achtergelaten en hebben opvang gevonden in een kamp in Nigeria. Ze hebben in hun jonge leven meer geweld gezien dan om het even wie zou mogen zien in een heel mensenleven. Vandaag hebben ze een goede reden om te lachen: ze zitten terug in de klas, in een schooltent van UNICEF. Dit betekent dat ze opnieuw kunnen leren, spelen en kind zijn.

Jemen

© UNICEF/UNI183977/Mahmoud
© UNICEF/UNI183977/Mahmoud

Voor veel meisjes is de school een veilige, stabiele plek die hen een waaier aan mogelijkheden biedt. Maar toen deze school ernstig werd beschadigd tijdens een luchtaanval, konden 1500 meisjes plots niet meer naar school. Aangezien hun school de deuren sloot voor onbepaalde duur, hadden ze net als de 3.4 miljoen andere kinderen geen toegang meer tot onderwijs door het conflict in Jemen.

Irak

© UNICEF/UNI199903/Anmar
© UNICEF/UNI199903/Anmar

Digana, 6 jaar, (tweede kind van links) is blij terug te zijn in haar klas in Irak. “Op een dag hoop ik directrice te worden van deze school!” zegt ze trots.

Sierra Leone

© UNICEF/UNI150768/Asselin
© UNICEF/UNI150768/Asselin

Onderwijs is de sleutel tot een toekomst die we ieder kind toewensen. Alles begint in scholen zoals deze in Sierra Leone, waar kinderen vol ongeduld hun hand opsteken om de vragen van de leerkracht te beantwoorden.

Zuid-Soedan

© UNICEF/UN019052/Rich
© UNICEF/UN019052/Rich

In een noodsituatie kan onderwijs, net zoals water, sanitaire installaties en voeding, niet wachten. Scholen bieden kinderen veiligheid, helpen hen om te gaan met ernstige stress ten gevolge van de crisis en zich voor te bereiden op een vrediger toekomst. Tijdens de gevechten in Malakal in Zuid-Soedan, kwamen 18 personen om het leven en werd de basisschool platgebrand. UNICEF hielp deze kinderen zo snel mogelijk terug naar school te gaan in zo veilig mogelijke omstandigheden.

Palestina

© UNICEF/UNI172070/El Baba
© UNICEF/UNI172070/El Baba

De school van deze kinderen werd verwoest door het geweld in Gaza, en daarmee ook de mogelijkheid om hun studies verder te zetten. Onderwijs is essentieel voor ieder kind om zich te ontplooien, zeker na jaren van conflict. Daarom heeft UNICEF zich ertoe verbonden dit fundamentele recht van ieder kind te beschermen – zelfs in conflictsituaties.

Liberia

© UNICEF/UNI196041/Grile
© UNICEF/UNI196041/Grile

Ieder kind heeft recht op vrijheid van gedachte en godsdienst. Deze kinderen bidden bij de start van het nieuwe schooljaar in Liberia.

Nigeria

© UNICEF/UNI193693/Esiebo
© UNICEF/UNI193693/Esiebo

In 2016 waren in de regio van het Tsjaadmeer meer dan de helft van de mensen ontheemd door het geweld van Boko Haram, kinderen. Zelfs als ze opvang hebben gevonden, hebben veel van deze kinderen geen toegang tot onderwijs, om de eenvoudige reden dat er geen leerkrachten zijn. Hier, in het Dalorikamp in Nigeria, in een door UNICEF ondersteunde kindvriendelijke ruimte, gaan de kinderen terug naar school. Hun leerkracht, Mw Sanda, was directrice van een middelbare school die werd aangevallen door Boko Haram. Ze heeft heel veel verloren in het conflict, maar in deze tijdelijke klas draagt ze ertoe bij dat de toekomstige generatie niet voor altijd bepaald zal worden door het geweld.


Help de kinderen een mooie toekomst op te bouwen

© UNICEF/UN020867/Ibarra Sanchez
© UNICEF/UN020867/Ibarra Sanchez

 

 

UNICEF is actief in 190 landen om kinderen te beschermen tegen misbruik, ondervoeding, ziektes en conflicten.
Help ons ieder kind te bereiken.

Stuur samen met UNICEF ieder kind naar school


Colombië

© UNICEF/UN013297/LeMoyne
© UNICEF/UN013297/LeMoyne

Een school is niet alleen een plek waar je bijleert. Het is ook een plaats waar kinderen stabiliteit en veiligheid vinden, zelfs in momenten van stress door crisissituaties. Het conflict in Colombia, dat 50 jaar geduurd heeft, maar dat vandaag gelukkig voorbij is, maakt kinderen van Indiaanse afkomst, zoals Salanyi, erg kwetsbaar. Naar school gaan hielp haar aan het geweld te ontkomen en voor een toekomst te kiezen die ze zelf in handen heeft.

Cambodja

© UNICEF/UNI165046/Lovell
© UNICEF/UNI165046/Lovell

Kinderen in de school houden geeft hen niet alleen meer mogelijkheden in de toekomst – het geeft hen ook meer veiligheid vandaag. Kinderen die niet naar school gaan in Cambodja zijn kwetsbaarder voor mensenhandel, kinderarbeid en uitbuiting vanwege het toerisme in weeshuizen.

Syrië

© UNICEF/UN018882/Abdulaziz
© UNICEF/UN018882/Abdulaziz

In Syrië betekent ieder schoolbord dat doorzeefd is door kogels, ieder verbrand schoolboek en iedere gesloten klas, meer dan een verwoest gebouw. Deze ravages vertellen het verhaal van 2 miljoen kinderen die niet meer naar school kunnen vanwege het conflict – en van ieder kind dat beroofd is van zijn veiligheid, van vriendschap en van een mooie toekomst waar hij recht op heeft.

Pakistan

© UNICEF/UNI199930/Zaidi
© UNICEF/UNI199930/Zaidi

In enkele minuten heeft de aardbeving de klas van Lueza in Pakistan zo erg verwoest dat ze niet meer kon terugkeren naar school. Maar zelfs zonder klaslokaal konden Lueza en haar klasgenoten weer snel de lessen volgen dankzij de gezamenlijke inspanningen van de hele gemeenschap.

Viêt nam

© UNICEF/UN09058/Lynch
© UNICEF/UN09058/Lynch

Terwijl de economie van Vietnam een snelle groei kent, vallen sommige kinderen uit de boot. Zoals kinderen die niet het Vietnamees als moedertaal hebben. Ze hebben het moeilijk de lessen te volgen en blijven vaak niet lang genoeg op school om aan de armoede te kunnen ontsnappen. Maar door scholen als deze te steunen, die specifiek gericht is op kinderen uit de etnische Khmer minderheid, helpt UNICEF de regering deze obstakels weg te nemen en ieder kind de mogelijkheid te geven te leren, te spelen en op te groeien in goede gezondheid.

Fiji

© UNICEF/UN013410/Sokhin
© UNICEF/UN013410/Sokhin

Cycloon Winston verwoestte de school van Williame, 11 jaar, in zulke mate dat ze niet meer hersteld kan worden. Hij zit op de plek waar ooit de bibliotheek was. Ten minste 240 scholen zijn beschadigd of verwoest door de hevigste cycloon die ooit geregistreerd werd op het zuidelijke halfrond.

Ghana

© UNICEF/UNI189856/Quarmyne
© UNICEF/UNI189856/Quarmyne

Zonder schoolboeken, schriften of een schoolbord, maken deze kinderen in een school in Ghana hun rekenoefeningen op hun lessenaar.

Nepal

© UNICEF/UNI185323/Karki
© UNICEF/UNI185323/Karki

In 2015 verwoestte de aardbeving de klas van Laxmi in Nepal, naast 32.000 andere klassen. De aardbeving had ook de toekomst van Laxmi kunnen verwoesten als de inwoners van haar dorp niet samen hun schouders hadden gezet onder de heropbouw van de school. Op enkele uren hebben ze een tijdelijk klaslokaal gebouwd, zodat Laxmi en haar klasgenoten zo snel mogelijk weer naar school konden gaan.

Irak

© UNICEF/UN019291/Anmar
© UNICEF/UN019291/Anmar

Voor de kinderen die het slachtoffer zijn van het conflict in Irak, betekent terug naar school gaan alles: een nieuw stabiel leven, een veilige omgeving en een betere toekomst. Deze jongens hebben geluk dat ze, ondanks de schade, terug naar school kunnen gaan in een land waar heel veel kinderen geen toegang meer hebben tot onderwijs.

Somalië

© UNICEF/UN09633/Rich
© UNICEF/UN09633/Rich

Praktijklessen kunnen deze jongens in Somalië helpen om weg te blijven van het gevaar, om hun talenten te ontwikkelen en hun creativiteit te stimuleren om een betere toekomst op te bouwen en hun eigen keuzes te maken. Het gaat om een groep ex-kindsoldaten en kinderen die het risico liepen gerekruteerd te worden. Dankzij INTERSOS, een partner van UNICEF, genieten ze nu van een opleiding die hen zal helpen werk te vinden.

Haïti

© UNICEF/UNI121144/Dormino
© UNICEF/UNI121144/Dormino

Een potlood en een boek kunnen alles betekenen voor een kind als er een ramp is gebeurd. UNICEF heeft deze school opnieuw opgebouwd na de aardbeving in HaÏti in 2010 om de kinderen te helpen terug naar school te gaan en zo snel mogelijk opnieuw een gevoel te hebben van terugkeer naar de normale gang van zaken.

Zuid-Soedan

© UNICEF/UN018992/George
© UNICEF/UN018992/George

Dit zijn de verkoolde resten van de school van Chubat, 12 jaar, in Zuid-Soedan. Zijn land telt het grootste aantal kinderen dat geen toegang heeft tot onderwijs. UNICEF stelt alles in het werk om deze situatie te veranderen. Zo hebben we de school van Chubat heropgebouwd, leerkrachten opgeleid en schoolmateriaal voorzien, zodat bijna 250.000 kinderen terug naar school konden.

Syrië

© UNICEF/UNI198153/Sanadiki
© UNICEF/UNI198153/Sanadiki

Herinner je je hoe fijn het was als je nieuw schoolmateriaal kreeg? Voor dit meisje in Syrië betekent haar eerste schooldag en haar nieuwe UNICEF-schooltas een nieuwe start en een nieuwe kans op onderwijs, in een land waar meer dan 2 miljoen kinderen geen toegang meer hebben tot de school. UNICEF deelde 1 miljoen boekentassen uit, gevuld met schriften, een pennenzak, balpennen, potloden en ander schoolmateriaal aan kinderen als zij, die staan te popelen om terug naar school te gaan.

Fiji

© UNICEF/UN011706/Sokhin
© UNICEF/UN011706/Sokhin

Deze foto toont hoe kinderen, dankzij de schooltenten van UNICEF, snel terug naar school konden keren, spelen en glimlachen na het trauma veroorzaakt door cycloon Winston. Deze tenten maken het verschil voor kinderen van de basisschool in het dorpje Dobuilevu in de provincie Ra.

Steun UNICEF vandaag nog zodat alle kinderen naar school kunnen gaan, zodat ze met hun klasgenoten kunnen spelen en zich kunnen ontplooien in het leven.

Met jouw steun kan UNICEF kinderen in armoede bereiken om hen toegang te geven tot onderwijs, kinderen in conflictsituaties terug naar school helpen en  bij een natuurramp kinderen zo snel mogelijk weer de lessen te laten volgen. Het is dankzij jouw steun dat dit alles mogelijk is.

Stuur samen met UNICEF ieder kind naar school