Oproep tot de hervorming van de overeenkomst van Dublin: zodat kinderrechten worden gerespecteerd

Van de asielaanvragen in de Europese Unie, wordt een groot deel ingediend door kinderen. Tussen januari en november 2015, kwamen meer dan 400.000 aanvragen van minderjarigen. Ook al werden er door de internationale gemeenschap ongeziene inspanningen geleverd om in te spelen op de behoeften van het grote aantal kinderen dat in Europa aankomt, toch blijven de uitdagingen enorm. Daarom doet UNICEF aanbevelingen opdat de rechten van deze kinderen eindelijk zouden gerespecteerd worden.

© UNICEF/UNI196244/Georgiev
© UNICEF/UNI196244/Georgiev

32 Europese landen hebben samen regels opgesteld om versneld de verantwoordelijkheid van de staten te bepalen bij aanvragen tot internationale bescherming door een burger van een derde land. Dit reglement, genaamd Dublin III, erkent het hoogste belang van het kind als de belangrijkste overweging in de uitvoering ervan. De doelstellingen van Dublin worden in de praktijk echter niet gehaald en de fundamentele rechten van kinderen die asiel aanvragen worden al te vaak niet gerespecteerd.

Uitdagingen

UNICEF kaart de verschillende uitdagingen aan waar de Europese Unie zo snel mogelijk een antwoord moet op bieden. Een overzicht van enkele belangrijke punten:

© UNICEF/UN013609/Pappas-Capovska
© UNICEF/UN013609/Pappas-Capovska

– Versnelling van het proces

UNICEF roept op tot een versnelling van het proces van de opvolging van de asielaanvragen. Kinderen moeten soms 11 maanden wachten voor ze naar een land worden overgeplaatst die hun aanvraag behandelt. Tijdens deze lange periode kan het zijn dat het kind aan heel wat risico’s blootgesteld wordt en dat zijn fundamentele rechten niet worden gerespecteerd. UNICEF roept op deze wachttijd te verkorten tot maximaal 3 maanden.

– Kinderen informeren en naar hen luisteren

Kinderen moeten geïnformeerd worden over hun rechten binnen de 72 uur na aankomst. Ze moeten eveneens worden geïnformeerd over de status van de lopende procedure naar aanleiding van hun verzoek om internationale bescherming. Bovendien moeten de opinies van de kinderen in acht worden genomen bij het bepalen van hun belangen.

© UNICEF/UN011195/Georgiev
© UNICEF/UN011195/Georgiev

– Alternatieven voor detentie

Geen enkel kind mag in hechtenis worden gehouden in afwachting van zijn overplaatsing naar een ander land. De hechtenis van kinderen gaat steeds in tegen hun belang. UNICEF roept op tot het gebruik van alternatieven voor de detentie van kinderen in gesloten centra, zoals voogdijschap of de verplichting tot aangifte.

© UNICEF/UN03112/Gilbertson VII Photo
© UNICEF/UN03112/Gilbertson VII Photo

– Terugkeer van het kind

UNICEF vraagt de landen geen kinderen terug te sturen naar hun land van herkomst als ze er het risico lopen op uitbuiting, mensenhandel of foltering of als ze er niet kunnen rekenen op degelijke basisdiensten als onderwijs en gezondheidszorg, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen.

UNICEF kant zich overigens fel tegen het gebruik van geweld bij de uitvoering van terugkeermaatregelen. Gebruik van geweld betekent een aanslag op de fundamentele rechten van het kind en kan fysieke en psychologische letsels veroorzaken op lange termijn.

© UNICEF/UN08800/Vas
© UNICEF/UN08800/Vas

Alle aanbevelingen van UNICEF vind je in het dossier: Analyse en aanbevelingen van UNICEF voor herziening van de overeenkomst van Dublin

De rol van UNICEF

UNICEF heeft ten opzichte van de staten in de eerste plaats een waarnemende en sensibiliserende rol op vlak van kinderrechten. UNICEF waakt erover dat ieder kind geïnformeerd wordt over zijn rechten en toegang heeft tot juridische en psychologische steun, aangepast aan zijn behoeften.

© UNICEF/UN05570/Georgiev
© UNICEF/UN05570/Georgiev

Maar UNICEF is ook actief op het terrein. Sinds de Balkanroute gesloten werd, paste UNICEF zich aan een nieuwe realiteit aan: van steun aan families op de vlucht biedt UNICEF nu bijstand op lange termijn aan vluchtelingen die gestrand zijn in Griekenland. We helpen kinderen op gebied van onderwijs, bescherming, gezondheid en voeding.

  © UNICEF/UN05557/Georgiev
© UNICEF/UN05557/Georgiev

Onze organisatie zet ook partnerschappen op met lokale NGO’s om aan de families onontbeerlijk basismateriaal te verstrekken. Daarvoor heeft UNICEF teams ingezet op 12 plaatsen in het noorden van Griekenland, die de kwetsbare kinderen identificeren, raadplegen en beschermen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld