Over
UNICEF

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties is de grootste organisatie voor kinderen en hun rechten in de wereld. Ons werk wordt uitsluitend gefinancierd door vrijwillige bijdragen van overheden en privé donaties.