Koningin Mathilde, een koninklijke stem voor de kinderen

Eerst als moeder, dan als Prinses en nu als Koningin: al meer dan tien jaar engageert Koningin Mathilde zich voor de rechten van het kind. Sinds 2009 is ze ook Erevoorzitster van UNICEF België.

In dat kader ondersteunde de Koningin reeds verschillende UNICEF België-activiteiten met haar aanwezigheid. Scholen, overheden of internationale conferenties: de Koningin grijpt elke gelegenheid voor een bezield pleidooi ten voordele van het kind.

Op 20 november 2014, nam Koningin Mathilde deel aan de festiviteiten van UNICEF België en Plan België ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Maar haar engagement laat zich niet beperken door landsgrenzen. Zo reisde de toenmalige Prinses Mathilde in 2002 naar New York. Daar nam ze als lid van de Belgische delegatie deel aan de Tweede Grote Conferentie van de Verenigde Naties over Kinderrechten.

Koningin Mathilde op UNICEF-missie in Haïti

Twee jaar later reisde de toen toekomstige Koningin der Belgen naar de Republiek Niger. Daar had ze bijzonder veel aandacht voor de educatieve programma’s gericht op nomaden en stelde zo zelf vast hoe UNICEF de kinderrechten in praktijk zet op het terrein.

In datzelfde jaar bracht Koningin Mathilde ook een verrijkend bezoek aan het Internationale Logistiek Centrum van UNICEF in Kopenhagen (Denemarken). Deze ‘Supply Division’ is meer dan een opslagplaats: het is het kloppende operationele hart van UNICEF. Een aankoopcentrale, logistieke basis voor noodhulp en innovatiecentrum verenigd op één plek.

Bovendien was Koningin Mathilde gedurende meerdere jaren Speciaal Vertegenwoordiger voor UNICEF en UNAIDS voor de wereldwijde campagne ter ondersteuning van weeskinderen en kinderen die kwetsbaar gemaakt zijn door hiv/aids. In dat kader bezocht ze meerdere projecten en nam ze deel aan conferenties in Tanzania (2006), Senegal (2008), Liberia (2010), Haïti (2012), Ethiopië (2015) en Laos (2017).

In 2012 vertrok de Koningin op missie naar Haïti ter ondersteuning van de campagne “Leren (Over)Leven”, een project van UNICEF België gewijd aan onderwijs in noodsituaties.

Een jaar later reisde Koningin Mathilde samen met de Federale Overheidsdienst voor Buitenlandse Zaken naar New York voor de “Global Compact Leaders” conferentie. Daar nam ze het woord tijdens een evenement gewijd aan de “Children’s Rights and Business Principles” (CRBP) of “Richtlijnen voor Kinderrechten en het Bedrijfsleven”. Deze richtlijnen schetsen een globaal kader voor de relatie tussen bedrijfsactiviteiten enerzijds en kinderrechten en het welzijn van kinderen anderzijds.

Nog in 2013, nam Koningin Mathilde deel aan een rondetafelgesprek met verschillende experts. Samen bogen ze zich over de kwestie van gelijke kansen binnen het onderwijs.

In 2019 zal koningin Mathilde naar Kenia reizen om de duurzame ontwikkelings- en noodprogramma’s van UNICEF te bezoeken.