Noodhulp

UNICEF werd opgericht in 1946, daags na de Tweede Wereldoorlog, een enorme noodsituatie, vergelijkbaar met die van Syrië vandaag. UNICEF heeft in 1953 een permanent statuut ontvangen binnen de Verenigde Naties om zich nog meer te kunnen toeleggen op duurzame ontwikkelingsprogramma’s. De organisatie bleef tegelijkertijd ook verder werken in noodsituaties. Aardbevingen, overstromingen, droogte, klimaatveranderingen, gewapende conflicten, hongersnood, UNICEF komt al meer dan 70 jaar overal ter wereld tussenbeide om kinderen te helpen om deze, vaak verschrikkelijke, situaties die ze hebben meegemaakt te overkomen en om hen zo snel mogelijk terug een normaal leven te kunnen laten leiden. Elk jaar biedt UNICEF het hoofd aan honderden noodsituaties. Op dit moment gaat ongeveer 36% van het budget van UNICEF naar noodhulp.

Wat doet UNICEF in noodsituaties?

Eén van de sterke punten van onze organisatie is dat wij in veel gevallen al ter plaatse zijn wanneer een ramp zich voordoet. Dat geeft ons de mogelijkheid de lokale autoriteiten bij te staan tijdens het opstellen van een noodplan. De ernst van de ramp moet vastgesteld worden, de getroffen bevolkingen moeten geïdentificeerd worden en de toegangswegen om hen zo snel mogelijk te hulp te komen moeten vastgesteld worden. Om een goede coördinatie van de acties op het terrein tussen de verschillende organisaties en ngo’s te verzekeren, zijn sommige organisaties verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de noodhulp in specifieke gebieden. Onze organisatie wordt in noodsituaties automatisch verantwoordelijk voor alles met betrekking tot drinkwater, sanitaire voorzieningen, hygiëne, onderwijs en de bescherming van kinderen.


Dankzij het materiaal beschikbaar op het veld en via ons wereldwijd netwerk kunnen wij vitale voorzieningen leveren in 48 uur, zo goed als overal ter wereld. Zo is het voor UNICEF mogelijk om basisdiensten te voorzien aan de meest kwetsbare groepen: kinderen, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Wij voorzien bijvoorbeeld snel veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en een minimum aan hygiëne. Wij vaccineren de kinderen ook om epidemieën te voorkomen. Wij beschermen hen tegen uitbuiting en geweld, en tot slot geven wij hen zo snel mogelijk (binnen 72 uur na de ramp) de mogelijkheid om terug naar school te gaan, wat hen het gevoel heeft dat ze terug een normaal leven hebben.

Eens de noodsituatie stabiel is, begint een fase van heropbouw waar UNICEF erg aanwezig is. Ons doel is dan om te werken of om zo goed mogelijk terug op te bouwen, dat wil zeggen dat we het principe “Building Back Better” (BBB) toepassen. UNICEF en zijn partners bouwen bijvoorbeeld opnieuw basisinfrastructuur met stevigere, meer duurzame en meer ecologische materialen, die dat niet waren voor de ramp. Wij bouwen, bijvoorbeeld, een school “vriend van kinderen” met materialen die bestand zijn tegen cyclonen en aardbevingen maar tegelijk respecteren we ook de essentiële principes met betrekking tot het milieu, hygiëne, veiligheid, leren, enz.

De “BBB” aanpak past zich ook toe in andere domeinen dan het bouwen. De volkstellingen die worden uitgevoerd in noodsituaties, bijvoorbeeld, laten toe om bepaalde uitbuitingen op te sporen, zoals weeskinderen die niet zouden leven volgens de minimumcriteria voor het welzijn van kinderen. Dat is dan ook de gelegenheid om bepaalde samenwerkingen te herdefiniëren et te werken volgens normen die nog meer duurzaamheid als doel hebben. Trauma’s opsporen en reddingsacties aanleren (leren zwemmen in overstromingen, hoe schuilen in geval van een storm of aardbeving, leren mijnen herkennen in geval van conflictzones, de overdracht van bepaalde ziektes begrijpen, enz.) integreren in de opleiding van leraren en in de curricula van de scholen zijn een andere manier om een voordeel te halen uit een noodsituatie en om het leven van kinderen te verbeteren en te beschermen.

Na de ramp blijft UNICEF ter plaatse en zet het zijn werk verder in functie van het opgestelde programma. Het is belangrijk om te verduidelijken dat UNICEF noodhulp niet volledig scheidt van ontwikkeling op lange termijn. In de mate van het mogelijke worden die samengevoegd en laten we toe dat ze elkaar versterken. Zo worden verscheidene oplossingen voorgesteld in het kader van een noodoplossing, die dan al een basis vormen voor een ontwikkeling op lange termijn. Naast alle noodhulp, helpen wij de bevolking en de overheid ook om toekomstige rampen te weerstaan of om te leren hoe ze er zich op kunnen voorbereiden. Dat doen we door bij hen de zogenaamde weerstandscapaciteit alsook noodvoorbereidingsplannen te ontwikkelen.

Vorig jaar hebben wij 344 humanitaire noodsituaties – natuurlijke conflicten – in 108 landen beantwoord.

Vier voordelen die zullen helpen

UNICEF bezit vier grote voordelen om het hoofd te bieden aan noodsituaties. Eerst, zijn ervaring sinds 1964. De E (Emergency) van het acroniem UNICEF toont aan in welke mate noodsituaties deel uitmaken van het DNA van de organisatie. Vervolgens zijn aanwezigheid op het terrein (in 190 landen): UNICEF is al ter plaatse wanneer een noodsituatie zich voordoet. Die aanwezigheid geeft ons een goede kennis van het terrein, het land, zijn bevolking en zijn cultuur. We zijn ook voorbereid met materiaal en een actieplan voor wanneer de noodsituatie zich voordoet. Dankzij ons logistiek centrum in Kopenhagen en dankzij een pool van geïdentificeerde specialisten die op enkele uren mobiliseerbaar zijn, is het mogelijk om hulp te sturen vanaf het eerste moment van een natuurlijke of menselijke ramp in alle landen waar wij aanwezig zijn. Uiteindelijk, we hebben het al gezien, zijn de voorgestelde oplossingen voor noodsituaties gebaseerd op de ontwikkelingshulp en omgekeerd.

Een “catalogus” van noodsituaties

Ongeveer 535 miljoen. Dat is het aantal kinderen die in landen over de hele wereld leven waar humanitaire noodsituaties zich voordoen, dat is één kind op vier. Het jaarlijkse rapport Humanitarian Action for Children of HAC (Humanitaire Actie voor Kinderen) en de website ervan bevatten een inventarisatie van gekende humanitaire situaties. Het bevat bijdrages voor elk van de situaties en wordt elk jaar geüpdatet.

De voornaamste noodsituaties op dit moment:

Help de kinderen van Kasaï in Congo
Crisissituatie in Jemen
Help de kinderen van Jemen
Noodsituatie in Syrië
Help de kinderen van Syrië
Vluchtelingencrisis

Doe een gift voor de kinderen in nood