Trefwoorden

Tips voor ouders van schoolgaande kinderen

Hoe kunnen we de kinderen die thuis blijven ondersteunen en begeleiden ?

Zelfs als de scholen geleidelijk aan hun deuren weer openen, heeft dit alleen gevolgen voor bepaalde kinderen en met een beperkt tijdschema. Dit betekent dat de meerderheid van de kinderen en jongeren, althans gedeeltelijk, thuis moet blijven leren. Met de onzekerheden die ze moeten managen en het risico om zich te haasten om hun taken te maken, weten veel kinderen en jongeren niet hoe ze met hun stress en hun werkorganisatie moeten omgaan.

UNICEF deelt enkele tips om de kinderen die thuis zullen blijven te steunen en te begeleiden, alsook om de kinderen die naar de crèche of de kinderopvang gaan te beschermen en te begeleiden.

Het eerste wat we kunnen doen is uitleggen aan de kinderen wat de situatie is. Hoe praat ik met mijn kind over het coronavirus? Hier zijn 8 tips om jouw kind gerust te stellen en te beschermen :

Hier zijn enkele tips om kinderen van het lager en secundair onderwijs die thuis blijven te begeleiden

Probeer een kader vast te leggen : regelmatige uren om te gaan slapen en om op te staan, voor de maaltijden, voor het aangepaste werkritme en voor de recreatieve pauzes. Voorbeeld: van 11u tot 13u en van 14u30 tot 16u30 Je tijd structureren is essentieel om niet ontmoedigd te raken.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat kinderen zich klaarmaken en ontbijten alsof ze gewoon naar school zouden gaan.

Bepaal een aantal kleine en nauwkeurige doelen voor korte werkperiodes: de kinderen zullen dus het gevoel hebben vooruitgang te boeken door elke keer iets te voltooien. Het is veel bemoedigender dan uren aan een stuk op dezelfde taak te focussen.

Aarzel niet om contact op te nemen met de school: veel scholen zorgen ervoor dat ze beschikbaar blijven voor een extra boost of motivatie voor de kinderen die het nodig zouden hebben, ondanks de aandacht die ze van hun leerkrachten krijgen, of om een ​​probleem op te lossen waarmee ze worden geconfronteerd.

Pas tijdstippen aan : Verdeel de werktijd om rekening te houden met het beperkte concentratievermogen van kinderen. Voor kinderen van de basisschool beginnen we 20 minuten met rekenen of lezen en nemen dan een pauze (maximaal 2 à 3 uur per dag). Voor middelbare scholieren mag de leermodule niet langer zijn dan 40 minuten om daarna een pauze in te lassen (maximaal 4 uur per dag).

Het is van belang dat kinderen zich genoeg kunnen concentreren en genoeg kunnen onthouden en dat ze elke dag lezen.

Vergeet de ontspannende activiteiten niet : knutselen, tekenen, koken, naar buiten gaan voor wat frisse lucht en bewegen zijn belangrijk voor kinderen. Veel televisiekanalen hebben hun programma’s ook aangepast om educatieve inhoud aan kinderen te kunnen aanbieden.

Zorg ervoor dat de kinderen tijd hebben om te spelen en om zich te ontspannen.

Blijf solidair : Creëer gemeenschappen van ouders, leerkrachten en schoolleiders om het gevoel van eenzaamheid of leed bij kinderen te bestrijden.

 Deel deze aanbevelingen of andere inspiratiebronnen.

Bronnen van UNICEF

Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen thuis kunnen blijven leren door te lezen, spelen of werken aan huiswerk dat van school is doorgegeven. Er zijn ook online platforms beschikbaar, UNICEF beveelt haar site voor kinderen aan.

  • Specifiek voor de kinderen vanaf het derde leerjaar.
  • Deze website is speciaal voor kinderen vanaf het derde leerjaar gemaakt en bevat diverse lesfiches en videos voor kinderen over thema’s zoals de rechten van het kind, recht op onderwijs, kinderarbeid, etc.

We bieden u ook middelen om het coronavirus met uw kinderen te bespreken.

Merk ten slotte op dat thuis leren geen leraar vervangt, vooral niet voor de jongste en meest kwetsbare kinderen. Zorg er ook voor dat u de digitale gegevens van uw kind beschermt.