Bescherming

Trefwoorden

Ieder kind heeft het recht op te groeien in een omgeving die het beschermt tegen geweld, uitbuiting, misbruik en discriminatie. Toch zijn er nog altijd tussen 500 miljoen en 1,5 miljard kinderen slachtoffer van geweld, uitbuiting en misbruik.

Dat betekent dat er nog ontelbare situaties zijn die ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar zijn zoals kinderarbeid, gedwongen huwelijk van minderjarige meisjes, rituele genitale verminking, kinderhandel of het rekruteren van kinderen door gewapende milities.

Sommige kinderen zijn echter kwetsbaarder dan anderen wat betreft uitbuiting en geweld. Het gaat dan voornamelijk over kinderen van migranten en minderheden, kinderen die zonder hun ouders leven of kinderen die in conflictgebieden wonen, in strijd met de lokale wet. Ook kinderen die een handicap hebben, of die niet geregistreerd zijn bij de geboorte lopen meer risico en hebben extra bescherming nodig.

Wat doet UNICEF om kinderen te beschermen?

UNICEF werkt op verschillende niveaus om geweld tegen kinderen, misbruiken, en uitbuiting te beteugelen.

  • Wij hebben systemen uitgewerkt die kinderen zichtbaarder maken. Zo hebben wij bijvoorbeeld gezorgd voor een identificatiesysteem om families te hergroeperen wanneer ze in noodsituaties gescheiden zijn van hun kinderen. We stimuleren het registreren van kinderen bij de geboorte. In België een formaliteit, maar niet altijd mogelijk in landen in moeilijkheden en conflictsituaties.
  • Met ons pleidooiwerk in Noord en Zuid willen we het rechtssysteem rond kinderen te versterken om hen beter te beschermen.
  • Wij geven families en gemeenschappen middelen om hun onafhankelijkheid te versterken want zij zijn wettelijk verantwoordelijk om hun kinderen te beschermen.
  • Wij kunnen dit niet alleen: het is noodzakelijk om regeringen te verplichten tot een beter beschermingsbeleid rond kinderen en er voor te zorgen dat dit wordt gerespecteerd.
  • Tot slot willen we zorgen voor bescherming van kinderen in noodsituaties, voornamelijk door het onderwijs in stand te houden.

Kindsoldaten
Vrouwenbesnijdenis
Kindhuwelijken

Transit centrum voor kindsoldaten die onlangs bevrijd werden
Een Syrisch meisje van 8 jaar tekent haar gruwelijkste herinnering
Een jong meisje plakt een zelfklever voor vrede op een soldaat
Snelle methode van identificatie en hereniging van families
Urgentiekamer van de Mijnwerkers Brigade
Kinderen spelen in een kindvriendelijke ruimte