Gezondheid

Er sterven dagelijks 15 000 kinderen jonger dan 5 jaar, aan oorzaken die vermeden kunnen worden.

Gezonde kinderen groeien op tot gezonde volwassenen, die hun eigen levensstandaard verbeteren, die van de gemeenschap en van hun land.

Gezondheid, een van de prioriteiten van UNICEF

Het verbeteren van de gezondheid van kinderen overal ter wereld is een belangrijke doelstelling van UNICEF. Sinds onze oprichting hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van vaccinatie, orale rehydratie om ernstige diarree te behandelen, bevordering van borstvoeding, de strijd tegen hiv/aids en ondervoeding, en gezondheidsvoorlichting.

Op het gebied van gezondheid zijn we wereldwijd sterk aanwezig, en beschikken we op nationaal en communautair niveau over goede partnerschappen met regeringen en niet-gouvernementele organisaties.

Vrouwen en kinderen eerst

Wij focussen ons op gezondheid gedurende een specifieke periode. In het bijzonder van bij het begin van de zwangerschap tot het 18de levensjaar is van het kind. De gezondheid van moeder en pasgeboren baby zijn uiterst belangrijk. 44% van de sterftegevallen bij kinderen gebeuren in de eerste levensmaand.

Wij kennen de oorzaken van kindersterfte. We weten ook wat er nodig is om het leven en de gezondheid van kinderen en vrouwen te verbeteren. Dag na dag willen we vooral vrouwen en kinderen uit de grootste risicogroep, praktische oplossingen aanreiken.

Een meisje wordt gevaccineerd tegen mazelen
Deze pasgeborene krijgt een vaccin tegen polio
Vaccinatiecampagne in de jaren 80.
Werknemers laden een koelbox met poliovaccins uit een vrachtwagen
Ondervoede kinderen worden regelmatig gewogen
Een kind rust uit in één van de centra voor cholerabehandeling
Een baby slaapt, beschermd door een muskietennet
Gezondheid, dat is ook informatie en preventie