Onderwijs

Trefwoorden

Te veel kinderen gaan niet naar school.

Miljoenen kinderen die de schoolleeftijd hebben wordt dit fundamenteel recht ontzegd: het gaat over 57 miljoen lagere schoolkinderen en 63 miljoen voor het lager middelbaar. Het merendeel daarvan zijn meisjes.

Waarom vooral meisjes?

Naast sociaal-culturele oorzaken is het ontbreken van gescheiden toiletten voor jongens en meisjes dikwijls de reden waarom meisjes wegblijven van school.

De ongelijke behandeling van jongens en meisjes in het onderwijs doet niet enkel afbreuk aan de waardigheid en de fundamentele rechten van meisjes, maar beknot ook fors de ontwikkeling van hun gemeenschappen. Waar meisjes onderwijs krijgen vergroot hun rol binnen de gemeenschap en zal armoede dalen.

Onderwijs voor iedereen.

Voor kwaliteitsvol onderwijs zijn er scholen, schoolmateriaal en goed opgeleide leerkrachten nodig. Ook de betrokkenheid van de ouders en de hele gemeenschap speelt een cruciale rol in het proces. Hierrond draaien onze objectieven:

  • Een rechtvaardig, niet vooringenomen onderwijs verzekeren, ook voor kinderen in moeilijke omstandigheden, voor minderheidsgroepen en voor meisjes.
  • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren door de gemeenschap te betrekken en schoolmateriaal te leveren.
  • Een opvolging op lange termijn voorzien door er voor te zorgen dat kinderen zo vroeg mogelijk in contact komen met onderwijs en zo lang mogelijk naar school blijven gaan.
  • Ook in noodsituaties onderwijs verzekeren om kinderen zo snel mogelijk weer naar hun normale leven te laten terugkeren.

Elk extra kind op school is een kind minder op straat. Een schoolgaand kind loopt minder kans om gerekruteerd te worden door een gewapende militie, om tot een vroegtijdig huwelijk gedwongen te worden of een ziekte op te lopen.

Son A Lu, 8 jaar, staat voor een bord met informatie
Jonge meisjes krijgen les in een noodklas opgericht door UNICEF
De campagne 'back to learning' door UNICEF gelanceerd in 2014
Een jong meisje zegt het alfabet op dat geschreven staat op een 'school in the box'
Mobiele kleuterschool in de woestijn van Mongolië
Mobiele school in Laos
Kleuterschool in Bangladesh
'Kindvriendelijke' ruimte
Kinderen spelen in een openbare school in Zuid India