Gelijke kansen

Wat verstaan we onder sociale inclusie?

Sociale inclusie speelt een belangrijke rol doorheen alle domeinen waar wij actief zijn: voeding, gezondheid, onderwijs, bescherming…

Via sociale inclusie willen wij alle kinderen betrekken bij onze programma’s. Geen enkel kind mag worden uitgesloten. Daarom vechten wij tegen elke vorm van uitsluiting van kinderen door de gemeenschap.

De strijd tegen uitsluiting

Onze acties richten zich op alles wat het verschil kan maken tussen een uitgestoten kind dat in de marge van de maatschappij leeft en een kind dat er zijn plaats in gevonden heeft. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van velen: van ons, maar ook van onze partners, de regering, de samenleving en jullie! Problemen (uitdagingen) zijn er zeker:

  • In hoofdzaak moet de armoede uitgeroeid worden. Momenteel leven 568 miljoen kinderen in extreme armoede, met minder dan 1,25 dollar per dag. Dit is de grootste uitdaging die een enorm verschil kan maken.
  • Het ondersteunen van de ouders bij de opvoeding en bescherming van hun kinderen.
  • Wij promoten ook de sociale inclusie bij de lokale overheden. Door sociale inclusie in hun beleid op te nemen, kunnen ze ervoor zorgen dat de rechten van de meest gemarginaliseerde en arme kinderen zonder onderscheid gerespecteerd worden.
  • Wij willen dat de regering hierin haar verantwoordelijkheid opneemt en door hun beleid alle kinderen kansen geeft en een gelijkwaardige toegang tot een toekomst.
  • In haar pleidooiwerk vecht UNICEF vurig tegen het stigmatiseren en tegen stereotypen want daar liggen dikwijls de oorzaken van ongelijkheid. Door een mentaliteit te veranderen werken we aan de sociale inclusie van gemarginaliseerde personen.
  • Op het terrein hebben we bijzondere aandacht voor die kinderen die meestal uitgesloten worden: de armste kinderen, kinderen met een handicap, die deel uitmaken van een minderheidsgroep…Deze kinderen riskeren meer dan anderen, vergeten te worden en geen toegang te hebben tot verschillende voordelen en diensten.
Tekening om met hiv besmette jongeren bewust te maken
Vereniging van Slachtoffers van Agent Orange
Safa op school
Speciale toiletten voor minder mobiele mensen
Etnische minderheid in Afghanistan
Sommige taalkundige minderheden ondervinden moeilijkheden om het verplicht onderwijs te volgen in het Vietnamees