Voeding

Een goede voeding is van onschatbare waarde.

Kinderen (en volwassenen) die goed gevoed zijn hebben meer kansen. Ze zijn over het algemeen gezonder, productiever en ze kunnen beter studeren. Iedereen heeft baat bij een goede voeding: de kinderen zelf, het gezin, de gemeenschap en uiteindelijk de hele planeet.

We weten maar al te goed dat ondervoeding verwoestend werkt. Het is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de sterfgevallen bij kinderen in ontwikkelingslanden. Ondervoeding wordt dikwijls omschreven als een onzichtbare noodsituatie, omdat de ernstige gevolgen grotendeels verborgen blijven.

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn hongersnood of oorlog maar deels de reden waarom kinderen aan ondervoeding sterven. In de meeste gevallen is het effect van ondervoeding sluipend: het verlamt kinderen, maakt ze gevoeliger voor ziektes, het verzwakt hun intellectuele capaciteiten, vermindert hun motivatie en ondermijnt hun productiviteit. Ondervoeding onder de leeftijd van vijf jaar laat bovendien fysieke littekens na, en in de meest ernstige gevallen zelfs psychisch letsel. In die zin zijn de eerste 1000 levensdagen van een kind beslissend. Ondervoeding moet kost wat kost vermeden worden omdat het, eenmaal geïnstalleerd, nooit meer volledig te genezen is. Het houdt armoede in stand.

Wereldwijd lijdt één kind op vier onder de vijf jaar aan ondervoeding

Wereldwijd lijdt één kind op vier, onder de vijf jaar aan ondervoeding. Dat zijn 143 miljoen kinderen. Tekorten aan microvoedingsstoffen (jodium, ijzer, vitaminen… ) blijven een probleem voor de volksgezondheid in vele landen.
UNICEF heeft sinds zijn oprichting voedingsprogramma’s ontwikkeld die ervoor zorgen dat het recht op de juiste voeding van ieder kind wordt gerespecteerd.

Hoe wij ondervoeding overwinnen

  • Het bevorderen van adequate voeding.
  • Het promoten van borstvoeding gedurende de eerste zes levensmaanden.
  • Het promoten van voortgezette borstvoeding na zes maanden, samen met aanvullende voeding aangepast aan de leeftijd.
  • Screening op ondervoeding.
  • De verdeling van microvoedingsstoffen aan kinderen onder de vijf jaar en aan zwangere vrouwen.
  • Het verspreiden van therapeutische voeding voor acute ondervoeding.
  • De bescherming van de rechten van vrouwen en meisjes. Kinderen van moeders zonder opleiding lopen twee keer zoveel kans om als kind te sterven, dan kinderen van moeders die minstens vier jaar onderwijs gevolgd hebben.
  • Interventies in noodsituaties, waar het risico op ondervoeding nog hoger is.

 

De gele kleur duidt erop dat dit jongetje bijna ondervoed is
Een ondervoed kind eet een geneeskrachtige, voedzame pasta
Een baby eet een kom havermoutpap, verrijkt met verschillende micronutriënten
Een werknemer zet de nodige ingrediënten klaar om een voedzame pasta te maken
Een moeder geeft haar kind de borst
Sensibiliseringscampagne voor borstvoeding
Sensibilisering voor goede eetgewoontes