Een gezonde en veilige omgeving

Trefwoorden

Een glas kraantjeswater drinken, water koken voor pasta, een douche of bad nemen, onze handen wassen met zeep, naar het toilet gaan: dingen die we zo vanzelfsprekend vinden, dat we er niet meer bij stilstaan. Maar voor honderden miljoenen mensen wereldwijd is dit niet het geval. Zij hebben geen toegang tot veilig drinkwater, geen toiletten en geen zeep.

Daarom is UNICEF actief op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. We gebruiken hier de afkorting WaSH (van het Engels Water, Sanitation, Hygiene).

Toegang tot zuiver water

Een van onze belangrijkste doelstellingen is drinkbaar water gemakkelijk bereikbaar maken voor alle kinderen. Concreet betekent dit dat er binnen een straal van één kilometer rond een woning of school een bron aanwezig moet zijn die dagelijks minstens 20 liter water per inwoner kan leveren.

We weten dat het gebrek aan drinkwater en verontreinigd water verantwoordelijk zijn voor tal van gezondheidsproblemen en sterfgevallen. Daarbij komt dat het halen van water dikwijls een taak voor meisjes en vrouwen is. Het is een uitputtende taak die veel tijd in beslag neemt, waardoor meisjes dikwijls niet naar school kunnen, en zwangere vrouwen niet de nodige rust krijgen.

Toegang tot sanitaire voorzieningen

Wereldwijd hebben 2,4 miljard mensen geen toegang tot sanitaire voorziening.

Samen met de problematische toegang tot veilig drinkwater, is het gebrek aan toiletten voor meer dan een derde van de wereldbevolking een groot gezondheidsprobleem.

Bovendien heeft het tekort aan sanitaire voorzieningen ook andere, minder voor de hand liggende gevolgen: de indirecte kosten van de gezondheidszorg. Jonge meisjes in de puberteit, verlaten de school omdat hun ouders niet willen dat ze naar scholen gaan zonder toiletten.

Hygiëne

Regelmatig je handen wassen helpt talloze ziekten voorkomen. Het risico op longontsteking vermindert zelfs met 40%!

Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vestigen wij de aandacht op het belang van een basiskennis over hygiëne. De handen wassen na toiletgebruik, voor het bereiden van voedsel of het aan tafel gaan, halveert de kans op diarree bij kinderen jonger dan 5 jaar.

Gewoontes proberen te veranderen is een grote uitdaging. Waar veilig water ontbreekt, is het moeilijk om mensen van het belang van hygiëne te overtuigen.

Mannen bouwen latrines
Kinderen voor een mobiel toilet
Jonge meisjes op weg naar het toilet
Een meisje wast haar handen in de toiletten van haar school in Oulan-Bator
In de lagere scholen van Bangladesh krijgen kinderen regelmatig les over water en hygiëne
Gharam, 9 jaar, vult een emmer water aan een watertank die er kwam met de steun van UNICEF
Hygiëne kit met bekers, zeep en opvouwbare jerrycans
Infocampagne in Guinea