Het kinderrechtenverdrag en de rol van UNICEF in België

UNICEF is de enige organisatie die specifiek wordt genoemd in het Kinderrechtenverdrag. Dankzij het Verdrag hebben we het mandaat om samen met het Comité voor de Rechten van het Kind adviezen te geven over de toepassing ervan.

Het Kinderrechtenverdrag is de leidraad voor al ons werk, waarbij we ernaar ernaar streven dat kinderrechten duurzame ethische principes worden en een internationale standaard voor de omgang met kinderen.

We verdedigen de rechten van de kinderen wereldwijd, dus ook in België. Als nationaal comité kreeg UNICEF België het mandaat er op toe te zien dat het Verdrag ook in ons land zo goed mogelijk wordt nageleefd.

UNICEF België neemt deel aan het rapporteringsproces naar het Comité voor de Rechten van het Kind via de werkzaamheden van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind als lid van het Adviesorgaan van de Nationale Commissie). Ook werken we samen met NGO’s’s die opkomen voor kinderrechten om het alternatieve rapport van de ngo’s op te stellen.

UNICEF België is uniek omdat het de rapportering van kinderen en jongeren naar het Comité voor de Rechten van het Kind coördineert via het ‘What Do You Think?’ project. We vragen kinderen en jongeren zelf wat ze denken over de manier waarop hun rechten in België worden gerespecteerd. Wij verzamelen hun ideeën, hun wensen en hun voorstellen en brengen die over aan het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève, dat erop toeziet dat de landen die het Kinderrechtenverdrag ondertekenden, het ook naleven.

What do you think?

‘What Do You Think?’ wil kwetsbare kinderen een stem geven. UNICEF België zette dit initiatief op in 1999  met als doel de stem van de meest kwetsbare kinderen en jongeren op het hoogste niveau te laten horen : niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, kinderen met een handicap, zieke kinderen, kinderen in de psychiatrie, kinderen in conflict met de wet, kinderen die in armoede opgroeien. UNICEF wil hen helpen om gehoord te worden bij het Comité voor de Rechten van het Kind, een officiële instelling van de Verenigde Naties die erop toeziet dat het Kinderrechtenverdrag wordt nageleefd.

Alle kinderen hebben  immers het recht hun mening te geven over wat hen aanbelangt en daarmee moet rekening gehouden worden. Dat staat in artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag. Kinderen stemmen over het algemeen niet en nemen traditioneel niet deel aan politieke processen. Zonder speciale aandacht voor de meningen van kinderen – zoals die thuis en op school, in lokale gemeenschappen en zelfs in regeringen worden geuit – worden de opvattingen van kinderen niet gehoord over de vele belangrijke kwesties die hen nu raken of in de toekomst zullen aanbelangen.

Meer over het What Do You Think-project