Kinderrechten

Het verdrag

In 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Dit verdrag bundelt de rechten van alle kinderen over de hele wereld, zonder onderscheid op basis van huidskleur, religie of geslacht.

In het Kinderrechtenverdrag staan afspraken over minimumnormen die de wereld wil hanteren voor kinderen. Het erkent de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen. De wereldleiders vonden het immers belangrijk dat de mensenrechten van kinderen expliciet erkend werden, omdat mensen jonger dan 18 jaar extra beschermd en ondersteund moeten worden.

Inmiddels hebben zo goed als alle landen ter wereld het Verdrag geratificeerd. Dat betekent dat zij de artikels uit het Verdrag moeten toepassen in hun land. De Verenigde Staten en Somalië hebben het Verdrag alleen ondertekend, maar niet geratificeerd. België heeft het Verdrag in 1991 geratificeerd, zodat ook ons land zich aan de afspraken moet houden: het Kinderrechtenverdrag is immers juridisch bindend.
Wat staat erin?

Wat is er te vinden in het Verdrag?

In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind staan 54 artikelen en vier leidende principes: niet-discriminatie, het hoger belang van het kind, het recht op overleving en ontwikkeling en het recht op participatie. Het Verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich afspeelt. Alle rechten zijn even belangrijk, en ze kunnen bovendien niet los van elkaar gezien worden.

In de loop van de jaren, werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind uitgebreid. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam drie extra protocollen aan:

Kinderrechten in België

België ratificeerde het Verdrag in 1991. Ons land is een redelijk goede leerling, maar daarmee niet vrij van alle kwalen die een negatieve impact kunnen hebben op kinderen: armoede, uitsluiting van heel wat kwetsbare groepen kinderen, zoals die met een handicap, gebrekkige opvang voor vluchtelingenkinderen, ingewikkelde coördinatie en gebrek aan middelen…

De toepassing van het Verdrag controleren

Om het niet enkel bij mooie woorden te houden, moeten de regeringen die het Verdrag geratificeerd hebben, regelmatig rapporteren over hun inspanningen: hebben ze écht werk gemaakt van kinderrechten in hun land en hoe? Dat doen ze bij het Comité voor de Rechten van het Kind.

De experten van het Comité doen aanbevelingen over wat dat land kan doen om het Kinderrechtenverdrag nog beter uit te voeren. Ze doen dit op basis van informatie die ze terugvinden in een vijfjaarlijks rapport van de overheid en een alternatief rapport van de ngo’s. Wij vinden het belangrijk om bij deze dialoog de eerste betrokkenen zelf aan het woord te laten. Kinderen en jongeren zijn immers de best geplaatste experten om een stand van zaken op te maken van hoe kinderrechten gerespecteerd worden in hun leven. Daarom coördineert UNICEF België het “What Do You Think?”-project dat de mening van kinderen en jongeren een plaats geeft in dat proces.

Download hier

  • De opmerkingen en aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind aan het adres van België in het Engels en in het Nederlands
  • De analyse die UNICEF België in samenwerking met de Kinderrechtencoalities heeft gemaakt over de inspanningen van België.
  • Het rapport van kinderen in België voor het Kinderrechtencomité.

Ontdek hier wat UNICEF België doet rond kinderrechten