Milleniumdoelen

Trefwoorden

Als miljoenen kinderen vandaag een beter leven hebben dankzij de millenniumdoelstellingen , zijn er even wel ook miljoenen anderen voor wie die vooruitgang niet werd gerealiseerd maar die onvoldoende zichtbaar zijn in globale statistieken.

In 2000 hebben 189 lidstaten van de Verenigde Naties 8 doelstellingen vooropgesteld die een einde moeten maken aan extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger in de wereld. Deze doelstellingen moesten eind 2015 gerealiseerd zijn. UNICEF is bijzonder gehecht aan deze tekst, omdat de acht doelstellingen rechtstreeks invloed hebben op het welzijn van kinderen.

Het Progress for Children rapport van UNICEF maakt de balans van de millenniumdoelstellingen. Ondanks de vooruitgang, zijn er miljoenen kinderen voor wie de vooruitgang niet werd gerealiseerd en in armoede leven, sterven voor hun vijfde verjaardag, geen onderwijs en lijden door ondervoeding.

“De millenniumdoelstellingen realiseerden een immense vooruitgang voor het leven van kinderen, maar geeft ons ook aan hoeveel kinderen we hebben genegeerd” zegt UNICEF Directeur, Anthony Lake. “Het leven en de toekomst van kwetsbare kinderen is zeer belangrijk, voor hunzelf, maar zeker ook voor hun families, hun gemeenschap en hun samenleving”.

Als dit het tempo is van de vooruitgang, rekening houdend met de verwachte groei van de bevolking, stellen we vast dat:

  • Tegen 2030 zullen 68 miljoen meer kinderen onder de 5 jaar sterven sterven aan voorkombare ziektes
  • Ongeveer 119 miljoen kinderen zullen lijden aan chronische ondervoeding
  • Dat er over 15 jaar nog altijd een half miljard mensen in open lucht zijn behoefte zal moeten doen, en zo de gezondheid van kinderen in gevaar zal brengen
  • In de meeste landen van de Sub-Saharaans Afrika blijven de meisjes uit de armste gezinnen het sterkst achtergesteld op het vlak van onderwijsparticipatie

Behaalde vooruitgangen en verdere uitdagingen

Volgens UNICEF indicatoren benadrukt dit rapport dat de verschillen tussen de armsten en de rijksten sinds 1990 met de helft gedaald zijn. Er zijn ook een aantal opmerkelijke vooruitgangen. Zoals, sinds 1990:

  • Kindersterfte bij kinderen onder de 5 jaar is met de helft gedaald
  • Ondergewicht en chronische ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar is gedaald met respectievelijk 42 % en 41 %
  • Moedersterfte is gedaald met 45 %
  • Ongeveer 2,6 miljard mensen hebben toegang gekregen tot waterbronnen

Maar het rapport wijst ook op een aantal belangrijke tekortkomingen. De vooruitgang heeft geen verandering gebracht voor de 6 miloen kinderen die nog elk jaar sterven voor hun vijfde verjaardag, noch voor de 289.000 vrouwen die elk jaar sterven tijdens de bevalling et de 58 miljoen kinderen die niet naar basisschool gaan.

Lessen trekken uit de MDGs voor de SDG ‘s

“Op het ogenblik dat de wereldleiders zich voorbereiden om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit te voeren (de SDGs), moeten ze de meest kwetsbare kinderen centraal plaatsen binnen deze doelstellingen” bevestigt UNICEF.

Een betere data verzameling, en gedetailleerdere opsplitsing van data, waarbij verder gegaan wordt dan het meten van gemiddelden zoals bij de MDGs, moet het mogelijk maken om de meest kwetsbare kinderen meer zichtbaar te maken en de problemen waar ze mee geconfronteerd worden beter in kaart brengen. Daarnaast moet de lokale basisinfrastructuur op vlak van gezondheid, onderwijs en bescherming versterkt worden om kinderen te helpen te overleven en zich te ontwikkelen. En er zijn meer investeringen nodig die beter tegemoet komen aan de behoeften van de meest kwetsbare kinderen, want dit zal heel wat voordelen hebben op korte en langere termijn.

Cursussen om te leren hoe handen te wassen
Een verzorger toont aan de jongeren hoe ze hun handen moeten wassen in het centrum van Murungkhang Para de Rajbila, Bangladesh © UNICEF/BANA2015-00066/Khan, 2015.

“De duurzame ontwikklingsdoelstellingen (SDGs) geven ons de kans om de lessen die we getrokken hebben uit de MDGs in de praktijk te brengen en die kinderen te helpen die extra hulp het meest nodig hebben: we moeten ons schamen als we dit niet doen » stelt Anthony Lake. Want een grotere gelijkheid, voor kinderen vandaag betekent minder ongelijkheid en meer vooruitgang wereldwijd voor morgen”.

Download het rapport “Progress for Children”