De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling

SDG Dutch Overview
Eind september 2015 werd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een nieuwe internationale agenda voor duurzame ontwikkeling aangenomen: Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development

Al 15 jaar vormen de Millenniumdoelstellingen een gezamenlijke agenda voor de ontwikkelingssamenwerking. Ze hebben geleid tot een ongeziene hoeveelheid middelen en aandacht. Ze betekenen een substantiële vooruitgang voor veel kinderen en families over de hele wereld.

Zo werd er een grote vooruitgang geboekt betreffende:

  • de daling van kindersterfte,
  • het toenemende aantal kinderen dat naar school gaat, met inbegrip van meisjes,
  • het verminderen van extreme armoede
  • en het verzekeren van toegang tot veilig water.

Maar op heel wat andere vlakken bleef de vooruitgang veel te beperkt. Ook de ongelijkheid tussen landen maar ook binnen landen zelf is niet voldoende afgenomen.

De Millenniumdoelstellingen vormen dus een onafgewerkt programma dat verder moet worden uitgewerkt in het post-2015 kader. Hierbij ligt de nadruk op het bereiken van de Millenniumdoelstellingen die nog niet bereikt werden en andere ontwikkelingsprioriteiten, die momenteel niet aan bod komen in de Millenniumdoelstellingen.

Eind september 2015 is er op een top in New York beslist over de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de SDG’s= Sustainable Development Goals). Er worden vandaag 17 nieuwe doelstellingen naar voor geschoven die er voor moeten zorgen dat tegen 2030 een duurzame ontwikkeling voor iedereen mogelijk is :

Doelstelling 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen
Doelstelling 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
Doelstelling 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden
Doelstelling 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
Doelstelling 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
Doelstelling 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen
Doelstelling 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Doelstelling 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Doelstelling 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
Doelstelling 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
Doelstelling 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Doelstelling 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
Doelstelling 13. Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden *
Doelstelling 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen
Doelstelling 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
Doelstelling 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen
Doelstelling 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Nieuw is dat naast het bestrijden van armoede en ongelijkheid er ook extra aandacht uitgaat naar de uitdagingen op vlak van klimaatverandering en leefmilieu.

Wat is de rol van UNICEF?

UNICEF is vastbesloten ervoor te zorgen dat kinderen centraal blijven staan in de nieuwe ontwikkelingsagenda, zoals het geval was bij de Millenniumdoelstellingen. Daarnaast geloven we dat een equity-aanpak essentieel is om ervoor te zorgen dat de meest benadeelde kinderen en families volledig opgenomen worden in de vooruitgang die geboekt wordt.

Gezien de nieuwe ontwikkelingsagenda de drie voornaamste dimensies van duurzame ontwikkeling zal moeten integreren – sociale, economische en ecologische dimensie – moet de centrale boodschap erin bestaan dat duurzame ontwikkeling begint met veilige, gezonde en goed opgeleide kinderen.

For every child a fair chanceMeer weten? In het rapport “For every Child a Fair Chance” lees je waarom het zo belangrijk is waarom het zo belangrijk is binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen de meest kwetsbare kinderen naar voor te schuiven. Een overzicht van de belangrijkste uitdagingen voor kinderen gelinkt aan de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, vind je in het document “Wereldwijde doelstellingen voor elk kind” en An Agenda For #EVERY child.
Een overzicht van alle publicaties van UNICEF internationaal, vind je hier.

 En in België?

Bijzonder aan deze nieuwe agenda is dat hij universeel is. Dat wil zeggen dat er niet enkel doelstellingen geformuleerd worden voor ontwikkelingslanden, maar ook voor geïndustrialiseerde landen. Dus België zal ook inspanningen moeten doen om de vooropgestelde doelstellingen tegen 2030 te behalen. Zo zijn er ook in België heel wat uitdagingen, bijvoorbeeld op het vlak van armoedebestrijding, duurzame economische groei en klimaatverandering. Ook moet België gaan kijken hoe wij ontwikkelingslanden kunnen ondersteunen in het behalen van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. UNICEF België heeft meegewerkt aan een rapport van 35 ngo’s rond hoe de 17 verschillende SDGs naar het Vlaamse en Belgische beleid kunnen worden vertaald. De ngo’s hopen zo bij te dragen tot het debat in België over de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen.