Water en toiletten op school: niet vanzelfsprekend in Oost-Timor

Zou jij je kinderen inschrijven in een school zonder toiletten en schoon water? Wat bij ons ondenkbaar is, is in Oost-Timor jammer genoeg dagelijkse kost. Het belang van de aanwezigheid van toiletten en drinkbaar water in scholen kan moeilijk overschat worden, alleen al omdat het ouders motiveert hun kinderen naar school te sturen.

UNICEF werkt niet alleen

Elezete (hierboven afgebeeld), 9 jaar en haar vriendjes gaan naar school in Buburnaru, een dorp in Oost-Timor. Ze zijn blij, want dankzij UNICEF en haar partners beschikt hun school over toiletten en drinkbaar water.

Deze acties maken deel uit van het ” WaSH”-programma van UNICEF. De term “WaSH” staat voor Water, Sanitation and Hygiene: drinkbaar water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. To Wash betekent natuurlijk ook “wassen”.

In de praktijk werkt UNICEF voor WaSH en andere programma’s samen met de Timoreese regering, andere VN-organisaties en NGO-partners.

Enkele voorbeelden van wat we samen zoal doen:

  • We installeren waterpunten en toiletten in dorpen en scholen.
  • We moedigen de plaatselijke gemeenschappen aan om zelf de distributiesystemen van het water te laten functioneren en te onderhouden.
  • We ontwikkelen lespakketten over hygiëne voor scholen en leefgemeenschappen.

Veel scholen hebben nog geen toiletten of drinkbaar water

Van de 1.300 basisscholen in Oost-Timor beschikt minder dan de helft over een betrouwbare bron van drinkbaar water. Dit betekent concreet dat kinderen letterlijk ziek worden van het water dat ze krijgen op school.

Ongeveer één op de drie scholen beschikt over toiletten. Wanneer er geen toiletten beschikbaar zijn, doen zowel de kinderen als de leerkrachten hun behoefte in de vrije natuur rond de school. Dat deze praktijk niet zonder gevaar is voor de volksgezondheid hoeft geen betoog.

In iets meer dan één op de tien scholen hebben de kinderen zeep ter beschikking om hun handen te wassen na het toilet en voor het eten.

Water halen voor de familie: een taak voor de meisjes

Elezete (9 jaar) en Erlinda (12 jaar), hebben het geluk dat hun school over drinkbaar water beschikt. Dat is jammer genoeg niet het geval in hun dorp. Elezete en Erlinda leven in Mate Restu, een dorp in het district Ermera. Elke dag doen ze er twee tot drie uur over om water te halen. Daarvoor staan ze op om vijf uur in de ochtend. Elezete vertelt:

“Om het eten klaar te maken, ons te wassen, en onze toiletten door te spoelen, heeft ons gezin dagelijks 16 flessen water nodig”

Nadat ze water gehaald hebben voor hun familie, moeten Erlinda en Elezete nog 90 minuten flink doorstappen voor ze op school zijn. Geen wonder dat ze vaak te laat komen en moe aan de schooldag beginnen. Na school gaan ze terug water halen voor hun familie.

Water halen is traditioneel voornamelijk een taak voor de meisjes. De meesten van hen besteden er gemiddeld 52 minuten per dag aan. Slechts iets meer dan één op de tien gezinnen op het platteland in Oost-Timor beschikt thuis over water. Vier op de tien gezinnen halen hun water uit onbeschermde bronnen.

Toiletten en hygiëne

Veel kinderen en gezinnen hebben al betere toegang tot drinkbaar water. Maar wat de sanitaire voorzieningen en hygiëne betreft is er nog veel werk aan de winkel. Vooral in de landelijke gebieden. Eén op de drie Oost-Timorezen gaat nog steeds naar het toilet in de vrije natuur. Hun kennis rond hygiëne en de oorzaken van diarree is daarenboven zeer beperkt.

Ons doel in Oost-Timor?

Alle kinderen, gezinnen en scholen toegang geven tot veilig drinkwater en toiletten, en hen de elementaire regels van hygiëne bijbrengen.

Jij kunt ons daarbij helpen!
Doe een gift voor de kinderen
Word Meter of Peter

Elezete, 9, en haar vriendin Erlinda halen water
On the way to the srping
A family from east timor
Emigeia, 10 jaar gaat naar een school dat door UNICEF gefinancierd wordt
Leerlingen van de basisschool in het dorp Buburnaru spelen
Cedeligia, 6, toont een poster over goede hygiënische praktijken
Ilaria, 4 jaar (links) en Juvalina, 3 jaar (rechts)