In de Belgische scholen

Een gevarieerd aanbod aan diensten voor de onderwijswereld

Binnen het basisonderwijs in België sensibiliseren wij ook leerkrachten en toekomstige leerkrachten met behulp van een geactualiseerd pedagogisch aanbod over diverse thema’s met betrekking tot de rechten van het kind.

UNICEF stelt verschillende kwalitatieve educatieve materialen ter beschikking voor de opvoeding over kinderrechten. Het gaat over educatieve materialen voor leerlingen vanaf het derde leerjaar van het basisonderwijs, maar ook voor de leerkrachten zelf: lesmappen, interactief materiaal, thema-fiches, dvd’s, posters, etc.

Bovendien stelt UNICEF de onderwijswereld een duurzame en continue samenwerking voor om de docenten in de lerarenopleidingen en toekomstige leerkrachten te begeleiden in het domein van ontwikkelingseducatie. Concreet biedt UNICEF opleidingen en begeleiding voor toekomstige leerkrachten onder de vorm van professionele workshops, pedagogische stages en bachelorproeven.

Wil je je binnen de klas duurzaam inzetten voor UNICEF België? Word gratis Wereldklas!
Een “Wereldklas” is een klas die speciale aandacht besteed aan ontwikkelings- en kinderrechteneducatie gedurende het schooljaar. Een klas die zich interesseert voor kinderrechten; dit wil zeggen kinderrechten in de klas, maar ook voor de rechten van andere kinderen in de nabije omgeving en in andere landen van de wereld. Een klas die zich in de situatie van kinderen weet te verplaatsen en erover kan nadenken.

De “Wereldklassen” kunnen ook projecten of acties organiseren zoals een klasactiviteit of een sportactiviteit zoals Sport for UNICEF. Dankzij die acties, gekozen door de klas, worden de kinderrechten benadrukt.

Voor de jongsten heeft UNICEF een website UNICEF “Kids” gelanceerd, waardoor de leerlingen, op zelfstandige basis, zich verder kunnen verdiepen in het thema van onderwijs in noodsituaties, maar ook in kinderrechten in het algemeen.

Je bent leerkracht?

Ontdek online wat onze Educatieve dienst jou biedt betreffende ontwikkelings- en kinderrechteneducatie.
Meer voor leerkrachten