Missie en visie

Onze visie

Een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de rechten van het kind gerespecteerd worden.

Onze missie

Aandacht en financiële steun stimuleren bij het grote publiek, bedrijven en overheden van België, voor kinderen, hun rechten, en de programma’s van UNICEF.

Concreet:

Ook in de geïndustrialiseerde landen, worden de rechten van kinderen niet altijd gerespecteerd. Onze missie bestaat erin alle nodige aandacht van het grote publiek, bedrijven en overheden te vragen voor kinderrechten in het algemeen, en de programma’s van UNICEF in het bijzonder.

Wij moedigen iedereen aan om ons financieel te steunen.

Voor de uitvoering van onze missie, werken we op drie niveaus: fondsenwerving (onder meer via speciale evenementen en partnerships met bedrijven), pleiten voor de rechten van het kind (pleidooi) en het onderwijs in België.
Doe een gift voor de kinderen
Word Meter of Peter