Opkomen voor kinderrechten in België

Trefwoorden

Via zijn beleidsbeïnvloeding wil UNICEF België kinderen en hun rechten een plaats geven op de politieke agenda.

Ons doel is dat kinderrechten een doorslaggevende rol spelen in elke politieke beslissing. Kinderrechten worden immers niet alleen bedreigd in ontwikkelingslanden; in ons land hebben kinderen het ook nodig dat hun rechten verdedigd worden. Hiervoor hebben we een mandaat gekregen van de Verenigde Naties in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

UNICEF moedigt beleidsmakers aan om hun stem en hun steun in te zetten om de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren en hun rechten te garanderen. In België en in de hele wereld.

UNICEF België komt op voor de rechten van kinderen en heeft hierbij speciale aandacht voor equity. Dit betekent dat alle kinderen de mogelijkheid moeten hebben om te overleven, zich te ontwikkelen, beschermd te worden en hun volle potentieel te realiseren zonder discriminatie en vooroordelen. Hierbij vertrekken we vanuit een specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals kinderen in armoede, migrantenkinderen, kinderen in noodsituaties…

We proberen bij het formuleren van aanbevelingen zoveel mogelijk de kwetsbare kinderen zelf aan het woord te laten. In België willen we de meest kwetsbare kinderen een stem geven. Via het “What do you think?”–project werken wij met hen samen om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze worstelen. De stem van kinderen en jongeren in een kwetsbare en benarde positie wordt vertaald in aanbevelingen voor beleidsmakers en voor het Comité voor de Rechten van het Kind.

Contacteer ons voor meer info.

Kinderen die in België opgroeien in armoede
Wat wij in België doen voor de migrantenkinderen
Kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking
Partners